ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Humeral Diaphysis Fracture in a Neonate After Vaginal Delivery [SETB]
SETB. 2018; 52(1): 51-53 | DOI: 10.5350/SEMB.20161130050112

Humeral Diaphysis Fracture in a Neonate After Vaginal Delivery

Şahin Hamilçıkan, Kübra Yılmaz, Emrah Can
Department of Child Health and Diseases, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Long bone fractures are rarely seen in newborns. Though the femoral bone is more fragile, occasionally the humeral bone may fracture. Presently described is a rare case of a humeral fracture occurring at birth. A female infant born by vaginal delivery to a 35-year-old multipara woman at the 40th gestational week was hypotonic and in respiratory distress. Resuscitation was performed for 15 minutes. Bilateral Moro reflexes could not be elicited. Radiological evaluation revealed a left humeral diaphysis fracture. Humeral fractures are generally associated with the increase in cesarean deliveries; however, a newborn may also experience trauma during difficult labor and vaginal delivery. Pregnant women should be informed about the potential occurrence of long bone fractures, particularly as a result of necessary obstetric maneuvers performed during a breech delivery. In addition, it should be emphasized that cesarean delivery does not completely eliminate the risk of trauma to the infant.

Keywords: Birth trauma, humerus, newborn.

Vaginal Doğum Sonrasında Yenidoğanda Humerus Diyafiz Kırığı

Şahin Hamilçıkan, Kübra Yılmaz, Emrah Can
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Uzun kemik kırıkları yenidoğan döneminde nadirdir. Femur kemiği kırılabilir olmasına rağmen humerus kemiği yenidoğanda genellikle nadir etkilenmektedir. Bu yazı ile yenidoğan döneminde nadir olarak saptanan humerus kırığı olgusu sunulmuştur. Otuz beş yaşında yaşında tekrarlayan canlı doğumları olan bir anneden 40.gebelik haftasında vajinal doğum ile doğan ve 15 dakika canlandırma uygulanan bir kız bebeğin fizik bakısında hipoton olduğu, solunum sıkıntısı ve bilatereal moro refleksinin alınamadığı gözlemlendi. Radyolojik değerlendirmede yapılan düz grafide sol humerus diafiz bölgesinde kırık tespit edildi. Humerus kırıkları, özellikle artmış sezaryen doğum insidansıyla ilişkilidir. Doğum eylemi zor gerçekleştiğinde yenidoğan travma yaşayabilir ve bu durum doğum manevralarına rağmen engellenemeyebilir. Makat doğum sırasında gebeleri olası doğum manevraları nedeniyle bebeklerinde oluşabilecek uzun kemik kırıkları konusunda bilgilendirmek önemlidir. Ek olarak, bu bebeklere sezaryen doğuma rağmen travma riskinin ortadan kaldırılamayacağı da aileye vurgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, doğum travması, humerus

Şahin Hamilçıkan, Kübra Yılmaz, Emrah Can. Humeral Diaphysis Fracture in a Neonate After Vaginal Delivery. SETB. 2018; 52(1): 51-53

Corresponding Author: Emrah Can, Türkiye
LookUs & Online Makale