ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Management of Breast Cancer during the COVID-19 Pandemic [SETB]
SETB. 2020; 54(2): 132-135 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.23326

Management of Breast Cancer during the COVID-19 Pandemic

Bulent Citgez, Banu Yigit, Emir Capkinoglu, Gurkan Yetkin
Department of General Surgery, Sisli Hamidiye Etfal Medical Practice and Research Center, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey

The novel coronavirus disease (COVID-19) arises from the virus SARS-CoV-2 which is similar to the original SARS virus. The most common symptoms of the COVID-19 infection are fever, coughing and shortness of breath. According to the current data, the primary mode of transmission for the COVID-19 virus is between people through respiratory droplets and contact routes. The virus may lead to worse respiratory complications, including pneumonia, especially in older patients and patients with pre-existing illnesses, such as cancer. Cancer patients are at a significantly higher risk of getting infected with COVID-19 since their immune system can be compromised and that reality has to do with both that they have cancer and that they are on therapy for their cancer. COVID-19 crisis has impacted every aspect of the practice, including outpatient, elective, wards, emergency care, conferences, teaching and research. We should make sure cancer patients on active treatment are treated appropriately. In this review, we tried to explain how to prevent the negative effects of the COVID-19 pandemic on the diagnosis and treatment of breast cancer patients.

Keywords: Breast cancer, COVID-19; coronavirus; SARS-COV-2; surgery.

COVID-19 pandemisi sırasında meme kanseri yönetimi

Bulent Citgez, Banu Yigit, Emir Capkinoglu, Gurkan Yetkin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Yeni koronavirüs hastalığına (COVID-19) orijinal SARS virüsüne benzeyen SARS-CoV-2 virüsü neden olur. COVID-19 enfeksiyonunun en yaygın semptomları ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Mevcut verilere göre, COVID-19 virüsü için birincil bulaşma yolu solunum damlacıkları ve temas yoluyla insanlar arasındadır. Virüs, özellikle yaşlı hastalarda ve kanser gibi önceden mevcut hastalıkları olanlarda pnömoni de dahil olmak üzere ciddi respiratuar komplikasyonlara yol açabilir. Kanser hastalarının COVID-19 ile enfekte olma riski önemli ölçüde yüksektir çünkü bağışıklık sistemleri zayıftır ve bu durum hem kanser olmaları hem de kanser tedavisi almalarından kaynaklanır. COVID 19 krizi, poliklinik, elektif bakım, servisler, acil bakım, konferanslar, öğretim ve araştırma dahil olmak üzere pek çok uygulamayı her yönüyle etkilemiştir. Aktif kanser tedavisi gören hastaların uygun şekilde tedavi edildiğinden emin olmalıyız. Bu derlemede, COVID-19 pandemisinin meme kanseri hastalarının tanı ve tedavisi üzerindeki olumsuz etkilerinin nasıl önlenebileceğini açıklamaya çalıştık. (SETB-2020-05-073)

Anahtar Kelimeler: COVID-19, SARS-COV-2, koronavirus, meme kanseri, cerrahi

Bulent Citgez, Banu Yigit, Emir Capkinoglu, Gurkan Yetkin. Management of Breast Cancer during the COVID-19 Pandemic. SETB. 2020; 54(2): 132-135

Corresponding Author: Bulent Citgez
LookUs & Online Makale