ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Salvage of the exposed cardiac pacemakers with fasiacutan local flaps [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-16769 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.16769

Salvage of the exposed cardiac pacemakers with fasiacutan local flaps

Alper Aksoy1, Daghan Dagdelen2, Selami Serhat Sirvan3
1Konur Hospital, Bursa, Turkey
2Balıkesir State Hospital, Balıkesir, Turkey
3Health Sciences University, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Background:
This study aims to investigate the efficacy of salvage of the mechanically exposed cardiac pacemakers with fasiacutaneous local flaps in elderly patients.
Material_ Methods:
Between January 2014 and January 2018, ten patients ( six females, four males; mean age 66,2 years; ) who were treated due to pacemaker exposition were retrospectively analysed. Exposed pacemaker and the wires were dissected, and capsulectomy was performed. Capsules cultures done. The expose pacemaker was covered with the fasciacutaneus flap.
Results:
Only one patient had hematoma formation at early stage and revision was performed. All patients were treated successfully. No complication was observed during the follow-up period.
Conclusion:
Reconstruction with fasiacutaneus local flaps is an effective treatment modality in case of mechanically cardiac pacemaker expositions in elderly patients. (SETB-2018-04-057)

Keywords: Pacemaker, mechanically exposed, elderly patient, fasiacutaneus local flap.

Ekspoze olmuş kalp pillerinin fasyakütan lokal flep yardımı ile kurtarılması

Alper Aksoy1, Daghan Dagdelen2, Selami Serhat Sirvan3
1Konur Hastanesi, Bursa
2Balıkesir Devlet Hastanesi, Balıkesir
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada mekanik olarak ekspoze olmuş ileri yaş hastalarda kalp pillerinin fasyakütan lokal flep yardımı ile kurtarılmasının etkinliği araştırıldı.
Hastalar ve Metod:
Ocak 2014 - Ocak 2018 tarihleri arasında kalp pili ekspozisyonu nedeni ile tedavi edilen on hasta (altı kadın, dört erkek; Ort. yaş 66,2 yıl) geriye dönük olarak incelendi. Tedavi edilen hastaların tamamında cerrahi onarım pilin yerleştirildiği saha debridmanını takiben, rejyonel fasyakütan flebler ile yumuşak doku onarımı gerçekleştirildi.
Bulgular:
Yalnızca bir hastada erken dönemde hematom görüldü ve revizyon yapıldı. Hastaların tümü başarılı bir şekilde tedavi edildi. Takip döneminde herhangi bir komplikasyon gözlenmedi.

Sonuç:
Mekanik ekspozisyon olan ileri yaş hastalarda hastalarda kalp pilinin etrafındaki kapsülün eksizyonu ve fasyakütan lokal flebler ile onarımı, ekspoze olmuş kalp pili olgularında kullanılan etkin bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Kalp pili, mekanik ekspozisyon, yaşlı hasta, fasyakütan flepCorresponding Author: Alper Aksoy
LookUs & Online Makale