ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Laparoscopic Gastrostomy in Children: Ten Years Experience [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-15870 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.15870

Laparoscopic Gastrostomy in Children: Ten Years Experience

Ufuk Ates, Anar Gurbanov, Gulnur Gollu Bahadir, Nil Yasam Tastekin, Sumeyye Sozduyar, Ergun Ergun, Aydin Yagmurlu, Murat Cakmak, Tanju Aktug, Huseyin Dindar, Meltem Bingol Kologlu
Department of Pediatrics, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Introduction: Laparoscopic gastrostomy is a widely used procedure in children with failure to thrive, feeding disorders, or neurologic impairment. Various methods of laparoscopic gastrostomy and fixing stomach to abdominal wall have been described.Trocar site primary gastrostomy under laparoscopic control is a simple and easy technique which does not require special instrumentation and a kit. It is aimed to present 10 years of laparoscopic gastrostomy experience in this study.

Materials and method: The charts of 128 children on who underwent laparoscopic gastrostomy between 2006 and 2016 were retrospectively reviewed. The data including demographics, operative procedures and complications were recorded. All children underwent preoperative contrast imaging and 24-hour Ph monitorization. In all patients trocar site primary gastrostomy was done. The gastrostomy tube or button inserted to stomach in the center of a pursestring suture loop and the stomach is fixed to the anterior rectus sheath extracorporealy.
Results: There were 49 girls (38,3%) and 79 males. (61,7%). The mean age was 50 months at surgery time (1 days-18 years) and the average body weight was 13 kg (2300 gr-65 kg). Both laparoscopic Nissen fundoplication and gastrostomy was done in 116 (90,6%) patients and 12 (9.4%) patients had only laparoscopic gastrostomy. Gastrostomy site infection treated by antibiotics was the most common complication which is observed 14(11%) patients. Peritoneal leakage within 30 days was seen in 9 (7%) patients. Severe dislodgement of gastrostomy resulting in operative intervention occurred in 5(3.9%) patients. Granuloma treated with silver nitrate application was developed in 4(3.1%) patients.
Conclusion: Trocar site primary laparoscopic gastrostomy is a safe and easy technique with complication rates comparable to other laparoscopic gastrostomy methods.

Keywords: Child, Fundoplication, Gastrostomy

Çocuklarda laparoskopik gastrostomi uygulaması: On yıllık deneyim

Ufuk Ates, Anar Gurbanov, Gulnur Gollu Bahadir, Nil Yasam Tastekin, Sumeyye Sozduyar, Ergun Ergun, Aydin Yagmurlu, Murat Cakmak, Tanju Aktug, Huseyin Dindar, Meltem Bingol Kologlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Giriş: Laparoskopik gastrostomi, beslenme bozuklukları, nörolojik hastalığı veya büyüme gelişme geriliği olan çocuklarda yaygın olarak kullanılan bir prosedürdür. Gastrostomi tüpü takılması uygulama tekniğine göre farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Laparoskopik trokar yerinden yapılan primer gastrostomi, özel enstrümantasyon ve kit gerektirmeyen basit ve kolay bir tekniktir. Bu çalışmada, 10 yıllık gastrostomi deneyimlerinin sunulması amaçlanmıştır.
Yöntem ve Gereçler: 2006-2016 yılları arasında laparoskopik gastrostomi uygulanan 128 çocuğun verileri geriye dönük olarak incelendi. Demografik bilgiler, operatif işlemler ve komplikasyonlar da dahil olmak üzere veriler kaydedildi. Tüm çocuklara preoperatif kontrastlı görüntüleme ve 24 saatlik Ph monitörizasyonu uygulandı. Tüm hastalara trokar giriş yerinden primer gastrostomi yapıldı. Mide laparoskopik olarak trokar yerinden çekildi, mideden pursestring bir dikiş geçilerek mide rektus kasının anterioruna ekstrakorporeal olarak sabitlendi ve gastrostomi tüpü veya butonu yerleştiridi.
Bulgular: 49 kız (% 38,3) ve 79 erkek (% 61,7) çocuk vardı. Cerrahi öncesi süre (1 gün-18 yıl) ortalama yaş 50 aydı ve ortalama vücut ağırlığı 13 kg (2300 gr-65 kg) idi. 116 (% 90,6) çocuğa hem laparoskopik Nissen fundoplikasyonu hem gastrostomi; 12 hastada (% 9,4) sadece laparoskopik gastrostomi uygulandı. En sık görülen komplikasyon antibiyotik ile tedavi edilen gastrostomi alanı enfeksiyonuydu (n=14). 9 (% 7) hastada 30 gün içinde periton kaçağı görüldü. 5 çocukta gastrostomi tüpünün çıkması nedeni ile ameliyat gerekti. 4 çocukta gastrostomi çevresinde granülom gelişti, gümüş nitrat ile yakılarak tedavi edildi.
Sonuç: Trokar giriş yerinden yapılan primer laparoskopik gastrostomi, komplikasyon oranlarının diğer laparoskopik gastrostomi yöntemleriyle karşılaştırılabilir olduğu, güvenli ve kolay bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Fundoplikasyon, GastrostomiCorresponding Author: Ufuk Ates, Türkiye
LookUs & Online Makale