ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Neonatal Abstinence Syndrome and Medical Social Service Management [SETB]
SETB. 2017; 51(4): 266-277 | DOI: 10.5350/SEMB.20170911063035

Neonatal Abstinence Syndrome and Medical Social Service Management

Ali Bulbul1, Evrim Yapici Celiker2, Umran Calapcikay3, Sinan Uslu1
1Health Sciences University, Sisli Hamidiye Etfal SUAM, Department of Neonatology, Istanbul - Turkey
2Health Sciences University, Okmeydani SUAM, Department of Pediatrics, Istanbul - Turkey
3Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Medical Social Services Unit, Istanbul - Turkey

There is not enough data about the frequency of illegal drug use during pregnancy in developing countries and consequently the incidence of neonatal abstinence syndrome in newborn infants is unknown. In recent years, a significant increase in the number of cases reported as neonatal abstinence syndrome has been detected in the literature. Due to the social and religious culture of our society, health care practitioners do not receive sufficient and accurate information from patients and their relatives. Often, this situation is revealed by the awareness of the health care practitioner. In this review, the illegal substances frequently used in pregnancy, the findings and treatment of these substances in the newborn baby, the current legal situation related to the subject in our country and the procedures of social services related to the subject were discussed and the procedures to be followed in this case were evaluated.

Keywords: Drug, opioid, newborn, abstinance.

Neonatal yoksunluk sendromu ve tıbbi sosyal hizmet yönetimi

Ali Bulbul1, Evrim Yapici Celiker2, Umran Calapcikay3, Sinan Uslu1
1Health Sciences University, Sisli Hamidiye Etfal SUAM, Department of Neonatology, Istanbul - Turkey
2Health Sciences University, Okmeydani SUAM, Department of Pediatrics, Istanbul - Turkey
3Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Medical Social Services Unit, Istanbul - Turkey

Gelişmekte olan ülkelerde gebelik süresince illegal ilaç kullanımı ve buna bağlı olarak yenidoğan bebeklerde neonatal yoksunluk sendromu görülme sıklığı ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Son yıllarda olgu sunumları olarak bildirilen yayınlarda önemli bir oranda artış saptanmıştır. Toplumumuzun sosyal ve inanç kültürü nedeniyle sağlık çalışanları hastadan ve hasta yakınlarından yeterli ve doğru bilgi alamamaktadır. Genellikle bu durum sağlık çalışanın farkındalığı ile ortaya konmaktadır. Konu ile ilgili derlememizde gebelikte sıklıkla kullanılan yasadışı maddeler, bu maddelerin yenidoğan bebekte saptanan bulguları ve tedavisi, ülkemizde konu ile ilgili mevcut hukuki durum ve sosyal hizmetlerin konu ile ilgili işleyiş prosedürü ele alınmış, bu durumda saptanan bebekler ile ilgili izlenmesi gereken işlemler değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İlaç, opioid, yenidoğan, yoksunluk.

Ali Bulbul, Evrim Yapici Celiker, Umran Calapcikay, Sinan Uslu. Neonatal Abstinence Syndrome and Medical Social Service Management. SETB. 2017; 51(4): 266-277

Corresponding Author: Ali Bulbul, Türkiye
LookUs & Online Makale