ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Comparison of Postoperative Smoking Cessation Rates of Patients with Benign or Premalignant Vocal Cord Lesions [SETB]
SETB. 2018; 52(2): 114-118 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.08760

Comparison of Postoperative Smoking Cessation Rates of Patients with Benign or Premalignant Vocal Cord Lesions

Bilge Türk, Meltem Akpınar, Senem Kurt Dizdar, Kerem Sami Kaya, Alican Çoktur, Berna Uslu Coşkun
Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: It has been determined that cigarette is a risk factor for squamous cell carcinomas of the oral cavity, esophagus, and larynx. We aimed to investigate the role of histopathological diagnosis of the lesion in smoker patients with vocal cord lesion on smoking cessation rates and to determine strategies to help them quit smoking.
Methods: In this prospective clinical study, we included 182 (112 male, 70 female) smoker patients who underwent direct laryngoscopy and biopsy due to premalignant (dysplasia) or benign (polyp, leukoplasia, nodule) vocal cord lesions between July 2014 and December 2017 at our clinic. Smoking habits (ex-smoker, current smoker) of all smoker patients were questioned at least 6 months postoperatively, and postoperative smoking cessation rates were compared.
Results: When the smoking cessation rates of the patients with benign and premalignant vocal cord lesions were evaluated, the smoking cessation rate of the patients with premalignant vocal cord lesions was 3.45 times higher than that of the patients with benign vocal cord lesions (OR, 3.45; 95% CI, 1.76–6.74) (p<0.001). The postoperative application rate of the patients to smoking cessation outpatient clinics was low (6%). Male patients with premalignant lesions were more likely to quit smoking than female patients (p=0.001).
Conclusion: Patients with premalignant vocal cord lesions had higher smoking cessation rates. Premalignant vocal cord lesions require clinical follow-up and treatment because of the risk and potential for their transformation into in situ or invasive laryngeal carcinomas.

Keywords: Cigarette, tobacco; vocal cord.

Vokal kord benign ve premalign hastalığı olan hastaların operasyon sonrası sigarayı bırakma oranlarının karşılaştırılması

Bilge Türk, Meltem Akpınar, Senem Kurt Dizdar, Kerem Sami Kaya, Alican Çoktur, Berna Uslu Coşkun
Şişli Hmidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, Şişli, İstanbul

Amaç: Sigaranın oral kavite, özefagus ve larenks kanseri için bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Çalışmanın amacı vokal kord lezyonu saptanan sigara içicisi hastaların sigarayı bırakmasında lezyonun patolojik tanısının rolünün araştırılması ve hastaların sigarayı bırakmasına yönelik stratejilerin belirlenmesi.
Materyal Metod: Bu prospektif klinik çalışmaya Temmuz 2014 ile Aralık 2017 tarihleri arasında kliniğimizde direkt laringoskopi ve biyopsi sonrası premalign (displazi) veya benign (polip, lökoplaki, nodül vb) larengeal lezyon tanısı alan sigara içen 182 (112 erkek, 70 kadın) hasta dahil edildi. Tüm hastaların sigara içme alışkanlıkları (bırakmış, halen içen) operasyondan en az 6 ay sonra sorgulandı ve tanı sonrası sigarayı bırakma oranları karşılaştırıldı.
Bulgular: Benign ve premalign vokal kord lezyonu olan hasta gruplarının sigarayı bırakma oranları karşılaştırıldığında premalign grupta sigarayı bırakma benign gruba oranla 3,45 kat daha yüksek olduğu görüldü (OR: 3,45 %95 CI 1,76-6,74) (p˂ 0,001). Hastaların operasyon sonrası sigara bırakma polikliniklerine başvurma oranının düşük olduğu (% 6) görüldü. Premalign lezyonu olan erkek hastaların kadın hastalara oranla sigarayı bırakma oranı daha fazla bulundu (p=0,001).
Sonuç: Çalışmamızda premalign vokal kord lezyonu olan hastaların sigarayı bırakma oranlarının daha fazla olduğu saptanmıştır. Premalign vokal kord lezyonları insitu veya invazif larengeal karsinomlara dönüşme risk ve potansiyelleri nedeniyle klinik takip ve tedavi gerektirirler. Sigara alışkanlığından vazgeçilmesi bu lezyonların tekrarlamaması veya malignleşmemesi için klinik önem taşır. Hastalara sigaranın zararları ve kanserojen etkisinin detaylı olarak anlatılması, sigarayı bırakma sürecinde profesyonel yardım almaları konusunda teşvik edilmeleri (özendirilmeleri) sigarayı bırakma oranlarının artmasına yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: sigara, tütün, vokal kord

Bilge Türk, Meltem Akpınar, Senem Kurt Dizdar, Kerem Sami Kaya, Alican Çoktur, Berna Uslu Coşkun. Comparison of Postoperative Smoking Cessation Rates of Patients with Benign or Premalignant Vocal Cord Lesions. SETB. 2018; 52(2): 114-118

Corresponding Author: Bilge Türk
LookUs & Online Makale