ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Intraoperative Imprint-squash Methods in Central Nervous System Tumors [SETB]
SETB. 2020; 54(2): 245-251 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.08466

Intraoperative Imprint-squash Methods in Central Nervous System Tumors

Canan Tanik, Fevziye Kabukcuoglu
Department of Pathology, Health Sciences University, Sisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Central nervous system (CNS) tumors constitute 1.3% of all cancers in adults and are the seventh leading cause of death in developed countries. CNS tumors are very soft and have a gelatin-like texture. Smear technique is a very simple and fast method for the diagnosis of brain tumors.
Methods: In this study, we evaluated the imprint and squash cytology of 100 cases sent to the pathology clinic. The sections of the paraffin blocks were prepared after the operation in the neurosurgery clinic of the SBU Hamidiye Şişli Efal Training and Research Hospital. The accuracy rate was 90% in the differential diagnosis of malignant tumors from the benign ones.
Conclusion: Cytological samples were taken from 100 cases of intracranial tumors that were operated in the neurosurgery clinic of Şişli Etfal Hospital, and the paraffin sections prepared from the biopsy materials were examined. The cases with misdiagnosis were usually differentiated from solid-hard tumors, epithelial-grade cystic structures, and medulloblastoma localized in the posterior fossa, medulloblastoma and ependymoma. However, this method has been found to be very convenient in practice due to its ease technically, low cost and equipment savings.

Keywords: Central nervous system, histopathology; squash cytology.

Santral Sinir Sistemi Tümörlerinde Peroperatuar İmprint -Squash Yöntemi

Canan Tanik, Fevziye Kabukcuoglu
Sağlik Bilimleri Üniversitesi, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbı Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Santral sinir sistemi (SSS) tümörleri, erişkinlerde tüm kanserlerin %1.3'ünü oluşturmakta ve gelişmiş ülkelerde yedinci önde gelen ölüm nedenidir.SSS tümörleri makroskopik olarak çok yumuşak kıvamda ve jelatinöz görünümdedir. İntraoperatif squash smear tekniği, beyin tümörlerinin tanısında pek çok çalışmada kullanılmakla birlikte çok basit ve hızlı bir yöntemdir. Çalışmamızda SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde opere edilerek Patoloji Kliniği’ne 2 yıl içinde gönderilen 100 olguya ait imprint lam¬ları intraoperatif konsültasyon ile yorumlandı.Daha sonra standart doku takip işlemleri ile hazırlanan parafin bloklara ait kesitler histopatolojik olarak değerlendirildi, birlikte sonuçlandırıldı. İncelediğimiz 100 olguluk seride ana hedefimiz olan ma¬lign - benign tümör ayırımında olguların % 94 inde başarılı olundu. Malign –benign ayırımında % 94,tümör tiplendirmesinde ve gradelendirmesinde % 90 oranında olup çok küçük doku parçaları ile ça-lışılmıştır.. Tanı yanılgısı genellikle solid sert tümörler, epitelyal orjinli kistik yapılar ve çocukluk çağı posterior fossada lokalize medulloblastom, ependimom olgularının ayrımında oldu. Ancak bu yöntem teknik olarak kolay oluşu, ucuzluğu, ekipmanda tasarruf nedeniyle uygulamada oldukça elverişli bulundu. (SETB-2019-06-093)

Anahtar Kelimeler: Ezme ve yayma sitolojisi, santral sinir sistemi tümörleri, intraoperatif tanı

Canan Tanik, Fevziye Kabukcuoglu. Intraoperative Imprint-squash Methods in Central Nervous System Tumors. SETB. 2020; 54(2): 245-251

Corresponding Author: Canan Tanik
LookUs & Online Makale