ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Contrast-Enhanced Computed Tomography Findings of the Torsioned Wandering Spleen: A Case Report [SETB]
SETB. Ahead of Print: SETB-07379 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.07379

Contrast-Enhanced Computed Tomography Findings of the Torsioned Wandering Spleen: A Case Report

Omer Ozcaglayan1, Tugba Ilkem Ozcaglayan1, Bozkurt Gulek2
1Namık Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Tekirdag - Turkey
2Health Sciences University, Adana Training and Research Hospital, Adana - Turkey

Objective: Wandering spleen is a rare entity that defines abnormal localization of spleen due to various causes. Wandering spleen is prone to rotate on its pedincular axis and finally torsion and infarction. Contrast enhanced computed tomography can visualize the torsioned pedincle and non enhanced parenchyma with contrast medium.
Case: A 60 year old woman who had abdominal pain was admitted to ER. Contrast enhanced computed tomography depics the abnormal localization of spleen and absence of contrast medium in the parenchyma and pedincle. Diagnosis was torsioned wandering spleen.
Conclusion: Contrast enhanced computed tomography is very important useful modality for diagnosis of torsioned wandering spleen

Keywords: Computed tomography, torsion, wandering spleen

Contrast-Enhanced Computed Tomography Findings of the Torsioned Wandering Spleen: A Case Report

Omer Ozcaglayan1, Tugba Ilkem Ozcaglayan1, Bozkurt Gulek2
1Namık Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Tekirdag - Turkey
2Health Sciences University, Adana Training and Research Hospital, Adana - Turkey

Amaç: Gezici dalak nadir bir antite olup, dalağın birçok sebebe bağlı olarak anormal lokalizasyonunu tanımlar. Gezici dalak, pedinküler aksı boyunca kendi ekseni etrafında dönme, sonuçta torsiyon ve enfarkt olma eğilimindedir. Kontrastlı bilgisayarlı tomografi torsiyone pedikülü ve kontrastlanmayan parankimi gösterebilir.
Olgu: Karın ağrısı olan 60 yaşında bayan hasta acil servise başvurdu. Çekilen kontrastlı bilgisayarlı tomografi dalağın anormal lokalizasyonunu, parankimin ve pedinkülün kontrastlanmadığını gösterdi. Tanı torsiyone gezici dalak olarak kondu.
Sonuç: Kontrastlı bilgisayarlı tomografi, torsiyone gezici dalak tanısında çok önemli ve yararlı bir tanı modalitesidir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, torsiyon, gezici dalakCorresponding Author: Omer Ozcaglayan, Türkiye
LookUs & Online Makale