ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Quick Search
Scar endometriosis after Cesarean section: a case report [SETB]
SETB. 2017; 51(4): 334-337 | DOI: 10.5350/SEMB.20160710113954

Scar endometriosis after Cesarean section: a case report

Suat Karataş1, Çiğdem Pulatoğlu1, Ayşe İrem Kılıç2, Hakan Erenel1, Seyhan Ozakkoyunlu Hascicek2, Işıl Ayhan1, Ayşe Ender Yumru1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Objective: Endometriosis is the presence of functional endometrial gland and stromal tissue outside of the uterine cavity by the stimulation of ovarian hormones. The most common presenting symptoms are the abdominopelvic pain, dysmenorrhea, menstrual irregularities and infertility. Endometriosis is usually found in pelvis; however, it can appear in extrapelvic tissues such as the scar tissues, eyes, lungs, umbilicus, gallbladder, liver, skin and abdominal wall. Here we present a case of scar endometriosis developed after Ceaserean section.
Case: 37 year-old woman with a prior history of Cesarean section presented with complaints of chronic pain on her scar tissue and a palpable mass. Abdominal ultrasonography and magnetic resonance imaging showed heterogeneous mass with increased vascularity. Surgical excision was performed and the specimen was reported pathologically as endometriosis.
Conclusion: In the evaluation of masses with a close location to the incision line of patients with especially previous history of operation, periodically increasing pain with menstrual cycles should be questioned and diagnosis of endometriosis should be kept in mind.

Keywords: Endometriosis, Cesarean section, scar.

Sezaryen sonrası görülen skar endometriozis: Olgu sunumu

Suat Karataş1, Çiğdem Pulatoğlu1, Ayşe İrem Kılıç2, Hakan Erenel1, Seyhan Ozakkoyunlu Hascicek2, Işıl Ayhan1, Ayşe Ender Yumru1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Endometriozis; overyan hormonların uyarısıyla fonksiyonel endometrial gland ve stromal dokunun uterin kavite dışında bulunmasıdır. En sık görülen semptomlar abdominopelvik ağrı, dismenore, disparoni, menstrüel düzensizlik ve infertilitedir. Sıklıkla pelvik endometriozis şeklinde görülse de ekstrapelvik olarak skar dokularında, göz, akciğer, umbilikus, safra kesesi, karaciğer, cilt ve karın duvarında da yerleşebilirler. Burada sezaryen sonrası gelişen bir skar endometriosisi olgusunu sunduk.
Olgu: Geçirilmiş sezaryen öyküsü olan 37 yaşında kadın hasta yara yerinde kronik ağrı ve ele gelen kitle şikayetleriyle başvurdu. Abdominal ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme artmış damarlanma gösteren heterojen kitleyi gösterdi. Kitle cerrahi olarak çıkarıldı, örnek patolojiye gönderildi, endometriosis olarak raporlandı.
Tartışma: Özellikle geçirilmiş operasyon öyküsü olan hastaların insizyon hatlarına yakın yerleşimli kitlelerinin değerelendirilmesinde; menstrüel dönemlerinde artan ağrı yakınmaları olup olmadığı sorgulanmalı ve endometriozis akla getirilmelidir. Enzim replasman tedavisinin yürüme fonksiyonunu kaybetmeden başlanması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Endometriozis, sezaryen, skar.

Suat Karataş, Çiğdem Pulatoğlu, Ayşe İrem Kılıç, Hakan Erenel, Seyhan Ozakkoyunlu Hascicek, Işıl Ayhan, Ayşe Ender Yumru. Scar endometriosis after Cesarean section: a case report. SETB. 2017; 51(4): 334-337

Corresponding Author: Suat Karataş, Türkiye
LookUs & Online Makale