The publication of University of Health Sciences, Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Medical Practice and Research Center


Online article submission system has been turned over to eJManager. We kindly request you to submit your current article or new articles via eJManager system

          VOLUME 42 / ISSUE 1


The Journal is Indexed in


6 - Apocrıne sweat gland carcınoma of breast: Case report

M. ARSLAN, O. KIZILKAYA, Ö. MARAL, T. MAMATİ, Ş. ÖZTÜRK, M. ÇALIŞ, A. DOĞAN

Ter bezi karsinomları nadir rastlanan tümörlerdir. Apokrin ter bezinden kaynaklananları ise daha da nadirdir. Ter bezi karsinomu tedavileri hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Olgu 47 yaşında postmenapoze bayan hastadır. Meme kanseri teşhisi ile modifiye radikal mastektomi sonrası onkolojik tedavi amaçlı olarak kliniğimize sevkedilmiştir. Patolojik değerlendirme ?memenin maliğn apokrin ter bezi karsinomu? şeklindedir. Hastanın patoloji raporuna göre tümör çapı 4x3x2 cm idi ve aksillada 2/32 pozitif lenf adenopati saptandı. ER ve PR si (-), c-erb B2 (+++), HG II, NG II bulundu. Tümör markırları normal idi. Hastaya 6 kür kemoterapi (total olarak metotraksat 50 mgr, 5fleurourasil 1 gr, endoksan 1 gr) uygulanmıştır. Hastaya tanjansiyel iç ve dış iki alana 25 fraksiyonda toplam 50 Gy external radioterapi toraks cidarına uygulanmıştır. Hasta üç yıldır hastalıksız takip edilmektedir

Keywords: Breast, apocrine sweat gland carcinoma

To read full article click


Home Page       Editorial       Editorial Board       Advisory Board       Information for Authors       Contact       Archive

Copyright ® 2011 Sisli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni