ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Anal kanal ve anüs çevresinin skuamöz hücreli habis tümörleri [SETB]
SETB. 2010; 44(4): 174-177

Anal kanal ve anüs çevresinin skuamöz hücreli habis tümörleri

Tülin Bek, Orhan Kızılkaya, Ahmet Uyanoğlu, Handan Erkal, Ayşe Doğan, Mehmet Aslan
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul

Anal bölge kanserlerinin tedavisinde belirgin değişiklikler olmuştur. Otuz yıl önce abdominoperineal rezeksiyon gibi radikal cerrahiler tam kür için tek seçenekti. Ancak kombine kemoradyoterapi modalitelerinin gündeme gelmesi ve uygulanması ile hem sağkalımda hem de sfi nkter koruyucu cerrahilerde belirgin artış olmuştur

Anahtar Kelimeler: Anal, perianal, kanser, kemoterapi, radyoterapi, cerrahi

Squamous cell carcinoma of the anal canal and anal margin

Tülin Bek, Orhan Kızılkaya, Ahmet Uyanoğlu, Handan Erkal, Ayşe Doğan, Mehmet Aslan
Department of Radiation Oncology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul,Turkey

The treatment of squamous cancer of the anal region has undergone a major change. Thirty years ago, radical surgery in the form of abdominoperineal resection was the only possibility for cure. Combined modality treatment with radiation therapy and chemotherapy has resulted in increased survival and in sphincter preservation for most patients.

Keywords: Anal, perianal, cancer, chemotherapy, radiotherapy, surgery

Tülin Bek, Orhan Kızılkaya, Ahmet Uyanoğlu, Handan Erkal, Ayşe Doğan, Mehmet Aslan. Squamous cell carcinoma of the anal canal and anal margin. SETB. 2010; 44(4): 174-177

Sorumlu Yazar: Tülin Bek, Türkiye
LookUs & Online Makale