ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Megaloblastik anemi tedavisine cevapta retikülosit-trombosit ilişkisi [SETB]
SETB. 2010; 44(4): 152-155

Megaloblastik anemi tedavisine cevapta retikülosit-trombosit ilişkisi

Selay Gündoğdu, Şuayp Oygen, Aslıhan Çalım, Ayda Batuan Damar, Fatih Borlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Dahiliye, Kliniği, İstanbul

Amaç: Megaloblastik aneminin vitamin B-12 ye cevabını ölçmede en doğru yöntem, retikülosit sayımıdır. Anemi/trombositopeni ya da pansitopeni kombinasyonu ile başvuran vitamin B-12 eksikliği olgularında tedavi cevabını ölçmede hayat siklusu daha kısa olan trombositlerin retiküsitlere kıyasla nasıl davrandığını değerlendirmek istedik.
Gereç ve yöntem: Ocak 2005-Ağustos 2009 tarihleri arasında servisimizde vitamin B-12 eksikliğine bağlı megaloblastik anemi tanısıyla incelenen 102 hasta içinden anemi/trombositopeni ya da pansitopeni kombinasyonu olan transfüzyon yapılmamış 46 hasta çalışmaya alındı. Vitamin B-12 tedavisi öncesi bakılan düzeltilmiş retikülosit yüzdeleri ve trombosit sayıları, tedavinin 6. günündeki değerlerle karşılaştırıldı. İstatistik analizi bağımsız (t) testi, eşlendirilmiş (t) testi, Pearson korelasyon testi kullanılarak NCSS 2007 paket proğramı ile yapıldı.
Bulgular: Tedavi öncesi ortalama trombosit sayısı 63,98±30,28x 103/mm3, tedavinin 6. gününde 162,63±85,35x 103/mm3’e çıkarken (p=0,0001) düzeltilmiş retikülosit ortalama değeri tedavi öncesi %0.57±0.42’den tedavinin 6. gününde %4,61±2,66 ya yükseldi (P=0,0001). Düzeltilmiş retikülosit değişim yüzdesi ile trombositteki değişim yüzdesi arasında anlamlı derecede pozitif korelasyon (r=0,480, P=0,001) gözlendi.
Sonuçlar: Vitamin B-12 eksikliğine bağlı megaloblastik anemi/trombositopeni veya pansitopeni kombinasyonu ile başvuranlarda tedavinin erken döneminde kemik iliği cevabını değerlendirmede retikülosit sayma imkanı olmayan koşullarda trombositlerdeki artış. Cevap olarak kabul edilebilir. Şayet bu artış yoksa myelodisplastik sendromları araştırmak için kemik iliği aspirasyon ve biopsisi yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Megaloblastik anemi, retikülosit krizi, trombosit

Reticulocyte –thrombocyte relation during the response to the treatment of megaloblastic anemia

Selay Gündoğdu, Şuayp Oygen, Aslıhan Çalım, Ayda Batuan Damar, Fatih Borlu
Third Department of Internal Medicine, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul,Turkey

Purpose: The reticulocyte count is the exact method in the evaulation of therapeutic response of megaloblastic anemia to the vitamin B-12 treatment. In cases of vitamin B-12 deficiency presented with a combination of anemia/thrombocytopenia or pancytopenia, we aimed to study the therapeutic response of thrombocytes (which have shorter life span than reticulocytes) in relation to reticulocytes.
Material and methods: From 102 patients of megaloblastic anemia due to vitamin B-12 deficiency, who where followed up between January 2005 and August 2009 in our medical department, forty-six patients (who had no blood transfusion) with a combination of anemia/thrombocytopenia or pancytopenia were selected for this study. Pre and post (6th day) of vitamin B-12 treatment, corrected reticulocyte and platelet levels were compared using independent t-test, the paired t-test, and Pearson correlation test (NCSS 2007 software program).
Results: At 6th day of vitamin B-12 treatment (in compare to day 0), there was a significant increase in both platelet counts and corrected reticulocyte rates (63,98±30,28x 103 /mm3 versus 162,63±85,35x 103 /mm3, and 0.57±0.42% versus 4,61±2,66%, p=0,0001, and 0,001, respectively). Also there was a positive correlation between the changes in the corrected reticulocyte rate and the changes in platelet counts (r=0,480, and P=0,001).
Conclusions: Increase in platelet counts can be used (if fascilities for reticulocyte count is not available) as an indicator of early bone marrow response to vitamin B-12 replacement therapy in vitamin B-12 deficiency cases presented with a combination of anemia/thrombocytopenia or pancytopenia. If there is no such post-treatment increase in platelet counts, myelodysplastic syndrome should be excluded by bone marrow aspiration and/or biopsy.

Keywords: Megaloblastic anemia, reticulocyte crisis, thrombocyte

Selay Gündoğdu, Şuayp Oygen, Aslıhan Çalım, Ayda Batuan Damar, Fatih Borlu. Reticulocyte –thrombocyte relation during the response to the treatment of megaloblastic anemia. SETB. 2010; 44(4): 152-155

Sorumlu Yazar: Fatih Borlu, Türkiye
LookUs & Online Makale