ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Hemiplejik Ensefalit Olgusuna Farklı Bir Bakış: Olgu Sunumu [SETB]
SETB. 2018; 52(1): 57-60 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.58070

Hemiplejik Ensefalit Olgusuna Farklı Bir Bakış: Olgu Sunumu

Selda Çiftci, Figen Yılmaz, Banu Kuran
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Ensefalit; ateş, baş ağrısı, davranış bozukluğu ve uykuya eğilimle karakterize merkezi sinir sisteminin akut enflamasyonudur. Meningoensefalit nedenleri arasında bakteriyel, viral enfeksiyonlar, otoimmun hastalıklar, ilaç reaksiyonları yer alır. Bu olgu sunumunda, ensefalit sonrası hemipeji meydana gelen erkek hastadan bahsedilmiştir. 35 yaşında erkek hasta, Haziran 2016 tarihinde ateş ve başağrısı şikayetleriyle doktora başvurmuş. Hastanın klinik tablosu ensefalit olarak değerlendirilerek tedavileri tamamlanmış. Giderek ilerleyen nörolojik bulgularla beraber yerleşen sol hemileji nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen hasta rehabilitasyon için polikliniğimize başvurmuş. Kliniğimizde yatarak fizik tedavi programına alınan hasta, paralel bar seviyesinde destekle mobilize olabilir şekilde taburcu edildi. Bu olgu sunumunun amacı;, ensefalitin bir komplikasyonu olarak meydana gelen hemiplejili olguda, ensefalit tanı, tedavi ve sonrasındaki rehabilitasyon sürecine dikkat çekmektir.

Anahtar Kelimeler: Ensefalit, hemipleji, meningoensefalit

A Different Perspective on the Phenomenon of Hemiplegic Encephalitis: A Case Report

Selda Çiftci, Figen Yılmaz, Banu Kuran
Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Encephalitis is an acute inflammation of the central nervous system that is characterized by fever, headache, and sleep disorders. Among the causes of meningoencephalitis are bacterial and viral infections, autoimmune diseases, and drug reactions. This case report describes a male patient who experienced hemiplegia following encephalitis. A 35-year-old patient consulted a physician with complaints of fever and headache. The clinical evaluation was encephalitis and the patient was treated accordingly. A severe neurological deficit developed, and the patient became bedridden, After treatment, the patient was included in an inpatient physical therapy program and was subsequently discharged with the ability to walk using parallel bars. The aim of this case report was to draw attention to the rehabilitation process applied after the diagnosis and treatment of a patient with hemiplegia that developed as a complication of encephalitis.

Keywords: Encephalitis, hemiplegia; meningoencephalitis.

Selda Çiftci, Figen Yılmaz, Banu Kuran. A Different Perspective on the Phenomenon of Hemiplegic Encephalitis: A Case Report. SETB. 2018; 52(1): 57-60

Sorumlu Yazar: Selda Çiftci, Türkiye
LookUs & Online Makale