ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Göbekte warty diskeratom [SETB]
SETB. 2010; 44(4): 178-180

Göbekte warty diskeratom

Tahir Atun1, Uygar Demir1, Canan Tanık2, Mustafa Arısoy1, Gürhan Işıl1, Mehmet Mihmanlı1
13. Genel Cerrahi Kliniği, Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Patoloji Kliniği, Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul

Warty diskeratom benign, genellikle soliter papül ya da nodül ile karakterize bir epitelyal tümördür. Klinik olarak sebase hiperplazi, piyojenik granülom, verruka vulgaris ve bazal hücreli karsinom ile benzerlik gösterebilir. 16 yaşındaki erkek hastada göbekte bir yıldır mevcut 6x5 mm kahverengi-krem renkli, ortası krutlu papüler lezyon saptandı. Eksizyonel biopsi sonrası histopatolojik olarak warty diskeratom ile uyumlu bulundu. Alışılmadık yerleşimi nedeniyle vakayı literatür eşliğinde sunduk.

Anahtar Kelimeler: Warty diskeratom, verrüköz diskeratom

Warty dyskeratoma in umblical region

Tahir Atun1, Uygar Demir1, Canan Tanık2, Mustafa Arısoy1, Gürhan Işıl1, Mehmet Mihmanlı1
1Department of General Surgery, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul,Turkey
2Department of Pathology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Warty dyskeratoma is a benign epithelial tumour, that is commonly characterised by soliter papul or nodule. Clinical findings may be similar to sebaceous hyperplasia, pyojenic granuloma, verruca vulgaris and basal cell carsinoma. In a 16 year old male patient a brown-cream colored, centrally crust formated papular lesion with a 6x5 mm diameter was detected in the umblical region. After excisional biopsy it was found to be compatible with warty dyskeratoma histapathologically. Because of it’s unusual localisation, we have presented the case with literature.

Keywords: Warty dyskeratoma, verrucous dyskeratoma

Tahir Atun, Uygar Demir, Canan Tanık, Mustafa Arısoy, Gürhan Işıl, Mehmet Mihmanlı. Warty dyskeratoma in umblical region. SETB. 2010; 44(4): 178-180

Sorumlu Yazar: Uygar Demir, Türkiye
LookUs & Online Makale