ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Transforaminal epidural steroid enjeksiyonunun lomber spinal stenozda tanı ve tedavi uygulaması [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-89983 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.89983

Transforaminal epidural steroid enjeksiyonunun lomber spinal stenozda tanı ve tedavi uygulaması

Ismail Yüce1, Okan Kahyaoğlu2, Müzeyyen Ataseven3, Halit Çavuşoğlu1, Yunus Aydin2
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, Vocational School of Health Services, Istanbul, Turkey
2Acıbadem Healthcare Group, Fulya Hospital, Istanbul, Turkey
3İstanbul Medipol University, Vocational School of Health Services, Istanbul, Turkey

Giriş: Transforaminal epidural steroid enjeksiyonu uygulaması bel ve bacak ağrısı şikayetini azaltmakta ve günlük aktiviteye dönmeyi sağlamaktadır. Çalışmamızda yaygın olarak lomber disk hernisi tedavisi için uygulanan transforaminal epidural steroid enjeksiyonunun lomber spinal stenoz tedavisinde uygulanmasını inceledik ve lomber spinal stenozda tanısal yaklaşımdaki tecrübelerimizi ortaya koyduk.
Yöntem: Çalışmamıza; Haziran 2014 ile Haziran 2018 arasında kliniğimizde Evre B lomber spinal stenoz tanısı ile transforaminal epidural steroid enjeksiyonu uygulanan 37 hasta dahil edildi. Hastalar uygulama öncesinde ve uygulamadan sonra 2.hafta ve 3./6. ay ve 1. yılda Oswestry Disability Index and Visual Analog Skala ile değerlendirildi. Uygulamadan bir yıl sonra cerrahi tedavi yönünden incelendi.
Bulgular: Hastaların ortalama Visual Analog Skalası uygulama öncesinde 5.1±0.3, iki hafta sonra 2.7±0.1, 3 ay sonra 2.8±0.2 ve 6 ay sonra 3.1±0.1 idi. Visual Analog Skalasındaki iyileşmenin uygulama öncesine göre 2 hafta sonra ve sırası ile 3 ve 6 aydaki değişiminin istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi. Ortalama Oswestry Disability Index’I uygulama öncesi ve sırası ile 2 hafta sonra, 3,6 ay sonra 29.6±0.4, 14.1±0.3, 15.3±0.5, 24.4±0.2 idi. Oswestry Disability Index değişiminin de uygulama öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi.
Sonuç: Transforaminal epidural steroid enjeksiyonu, lomber spinal stenozun cerrahi olmayan tedavisi için güvenli uygulamadır ve bu uygulama lomber spinal stenozun cerrahi tedavi tanısına destek olarak tercih edilebilir. (SETB-2019-12-153)

Anahtar Kelimeler: transforaminal epidural steroid enjeksiyonu, cerrahi-dışı tedavi, lomber spinal stenoz

Diagnosis and Treatment of Transforaminal Epidural Steroid Injection in Lumbar Spinal Stenosis

Ismail Yüce1, Okan Kahyaoğlu2, Müzeyyen Ataseven3, Halit Çavuşoğlu1, Yunus Aydin2
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, Vocational School of Health Services, Istanbul, Turkey
2Acıbadem Healthcare Group, Fulya Hospital, Istanbul, Turkey
3İstanbul Medipol University, Vocational School of Health Services, Istanbul, Turkey

Aim: Transforaminal epidural steroid injection reduces the low back-leg pain and enables daily activities of patients. We evaluate in our study the treatment of transforaminal epidural steroid injection for lumbar spinal stenosis which mainly performed for lumbar disc herniation and share our diagnostic experience for lumbar spinal stenosis which is treated surgically.
Methods: 37 patients were included in our study who were treated by transforaminal epidural steroid injection for Grade B lumbar spinal stenosis in our clinic between June-2014 and June-2018. We evaluated the patients at 2. weeks, 3./6. months and one year after treatment by Oswestry-Disability-Index and Visual-Analogue-Scale and followed up for surgical treatment after one year.
Results: The mean low back and leg pain Visual Analogue Scale was 5.1±0.3 before transforaminal epidural steroid injection procedure and it was 2.7±0.1 after two weeks. İt was 2.8±0.2, 3.1±0.1 at 3 and 6 months after procedure respectively. The improvement of low back-leg pain mean Visual-Analogue-Scale is statistically significant at 2 weeks, 3 and 6 months after transforaminal epidural steroid injection procedure respectively. The mean Oswestry-Disability-Index was 29,6±0,4 before transforaminal epidural steroid injection procedure and it was 14,1±0,3 after two weeks. İt was 15,3±0,5, 24,4±0,2 at 3 and 6 months after procedure respectively. The improvement of Oswestry-Disability-Index is statistically significant at 2 weeks, 3-6 months.
Conclusion: The transforaminal epidural steroid injection is safely procedure for non-surgical treatment of lumbar spinal stenosis and this procedure may preferred support to indication of surgical treatment of level of lumbar spinal stenosis.

Keywords: transforaminal epidural steroid injection, non-surgical treatment, lumbar spinal stenosisSorumlu Yazar: Ismail Yüce
LookUs & Online Makale