ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Pediyatri hekimlerinin İnek Sütü Protein Alerjisiyle İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-55381 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.55381

Pediyatri hekimlerinin İnek Sütü Protein Alerjisiyle İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Ceren Can, Nazan Altınel, Vefa Shipar, Korhan Birgül, Lida Bülbül, Nevin Hatipoğlu, Sami Hatipoğlu
Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğtim ve Araştırma Hastanesi.

Amaç
Bu çalışmada pediyatri uzmanlık öğrencileri ve uzmanlarının inek sütü alerjisiyle ilgili bilgi düzeylerinin saptanması ve meslek içi eğitimin etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem
Çalışmaya pediyatri uzmanlık öğrencileri ve pediyatri uzmanları dahil edildi. Katılımcılara eğitim öncesinde ve sonrasında 10 soruluk inek sütü alerjisine yönelik anket formu uygulanarak sonuçlar değerlendirildi.
Bulgular
Çalışmaya toplam 45 doktor dahil edildi. Bunların 31’i pediyatri uzmanlık öğrencisi, 14’ü pediyatri uzmanı idi. Mesleki deneyim uzmanlık öğrencisi grubunda ortalama 2.3 yıl, uzman grubunda 8.9 yıl idi. Eğitim öncesi ortalama doğru sayısı uzmanlık öğrencisi grubunda 8.32±1.37; uzman grubunda 7.5±1.69 idi ve anlamlı fark saptanmadı (p=0.09). Eğitim sonrası ortalama doğru sayısı uzmanlık öğrencisi grubunda 10; uzman grubunda 9.71± 0.6 idi ve fark anlamlı olarak saptandı (p=0.01). Grupların kendi içinde yapılan değerlendirilmesinde eğitim sonrası değerler anlamlı olarak yüksek tespit edildi( p=0.001).
Sonuç
Çalışmamızda meslek içi eğitimin inek sütü alerjisiyle ilgili bilgi düzeyini anlamlı olarak arttırdığı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: alerji, çocuk, inek sütü, pediyatrist

Evaluation of the knowledge of cow’s milk allergy in pediatricians

Ceren Can, Nazan Altınel, Vefa Shipar, Korhan Birgül, Lida Bülbül, Nevin Hatipoğlu, Sami Hatipoğlu
Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğtim ve Araştırma Hastanesi.

Objective
The aim of the study was to estimate the knowledge of the pediatric residents and pediatricians’about cow’s milk allergy and to evaluate the effect of occupational education.
Methods
Pediatric residents and pediatricians were included in the study. A survey about cow’s milk allergy was applied to participants before and after occupational education.
Results
A total of 45 doctors were included in the study. 31 of them were pediatric residents and 14 were pediatricians. Professional experience was 2.3 years in the pediatic residents’group and 8.9 years were in the pediatricians’ group. The mean number of correct answers before education was 8.32 ± 1.37 in pediatric residents’ group, 7.5±1.69 was in the pediatricians’group. There was no significant difference between the groups (p = 0.09). The mean number of correct answers after education was10 in pediatric residents’ group, 9.71 ± 0.6 was in the pediatricians’ group. The difference between the groups was statistically significant (p = 0.01). When the groups were separately evaluated post-training values were significantly higher (p = 0.001).
Discusion
In our study, it has been shown that occupational education significantly increased the level of knowledge about cow’smilk allergy in both pediatric residents and pediatricians.

Keywords: allergy, child, cow’s milk, pediatricianSorumlu Yazar: Ceren Can, Türkiye
LookUs & Online Makale