ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Litobezoar: Nadir Bir Karin Ağrisi Nedeni, Bir Olgu Sunumu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-52714 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.52714

Litobezoar: Nadir Bir Karin Ağrisi Nedeni, Bir Olgu Sunumu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi

Murat Ferhat Ferhatoglu
Okan University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, İstanbul, Turkey

Amaç: Bezoar, sindirim sisteminde sindirilemeyen maddelerin birikimidir. Semptomlar, sindirilemeyen maddenin yerleşimine, boyutuna ve türüne göre farklılık gösterir. Bu yazıda 47 yaşında bir litobezoar hastası sunuldu. Tanı ve tedavi yöntemleri tartışıldı.

Olgu: Kırkyedi yaşındaki erkek hasta bulantı, kusma, ağrı ve abdominal distansiyon ile kliniğimize başvurdu. Obsesif ve kompulsif bozukluk öyküsü olan hasta son 3-4 aydır toprak yemeye başladığını ifade etti. Gastroskopide, mideyi dolduran katı toprak benzeri kitle görüldü. Kitlenin büyüklüğü nedeniyle cerrahi yaklaşım seçildi. Postoperatif 4. günde hasta akut miyokard infarktüsü nedeniyle öldü.

Sonuç: Muayene sırasında cerrahlar tarafından psikiyatrik bozukluklar çoğunlukla göz ardı edilir. Hekim, hastanın psikiyatrik durumunu da iyi gözlemelidir. Nadiren, psikiyatrik bozukluklar cerrahi müdahale gerektiren hastalıkların temelinde bulunabilir.

Anahtar Kelimeler: Bezoar, obsesif-kompulsif bozukluk, pika, toprak yemek, yeme bozukluğu

Lithobezoar: An Infrequent Cause Of Abdominal Pain, A Case Report And Review Of Literature

Murat Ferhat Ferhatoglu
Okan University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, İstanbul, Turkey

Objective: Bezoar is the accumulation of indigestible substances in gastrointestinal system. Symptoms may differ according to location, size and type of indigested material. In this paper, we report a 47 year-old patient with lithobezoar. Diagnosis and treatment procedures were discussed.
Case: A 47 year-old, male patient was admitted to clinic with nausea, vomiting, pain and abdominal distension. He had a medical history of obsessive and compulsive disorder. He had begun eating soil for last 3-4 months. In gastroscopy, a clay like solid mass filling up stomach was seen. Because of the size of mass, surgical approach was chosen. On the postoperative fourth day, patient died due to an acute myocardial infarction.

Conclusions: Psychiatric disorders are often ignored by surgeons during examination. Physician should also observe psychiatric condition of patient well. Rarely, psychiatric disorders can be found on the basis of diseases which require surgical intervention. (SETB-2017-12-119)

Keywords: Bezoar, eating disorder, earth eating, obsessive-compulsive disorder, picaSorumlu Yazar: Murat Ferhat Ferhatoglu, Türkiye
LookUs & Online Makale