ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Neonatal torsiyone over kisti: Olgu sunumu [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-48154 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.48154

Neonatal torsiyone over kisti: Olgu sunumu

Duygu Besnili Acar1, Evrim Kıray Baş1, Ali Bülbül1, Mesut Demir2, Sinan Uslu1
1İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği.
2İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği.

Yenidoğan döneminde görülen abdominal kitlelerin %85'i benign karakterde olup, %50'si renal, %15'i genital, %15’i gastrointestinal ve %5'i hepatobiliyer sisteme aittir. Over kistleri genital kaynaklı kitlelerin üçte birini oluşturmaktadır. Antenatal dönemde torsiyone olmuş ve hemorajik kistik kitle haline dönüşmesi nedeniyle nefroma öntanısı almış olan over kisti olgusunu sunmaktayız.
Olgu:
Prenatal dönemde yapılan ultrasonografisinde nefroma öntanısı olan, 37 gebelik haftasında doğan kız bebek ileri tetkik ve tedavi amacıyla yenidoğan kliniğine yatırıldı. Bebeğin fizik muayenesinde; batın sol alt kadranda ele gelen kitlesi dışında patoloji saptanmadı. Hematolojik ve biyokimyasal tetkikleri normal sınırlardaydı. Batın ultrasonografisinde sol üst kadranda böbrek ile ilişiği izlenmeyen yaklaşık 50x45x35 mm boyutunda düzgün sınırlı kistik kitle izlendi. Manyetik rezonans görüntülemesinde; sol adneksiyal alanda boyutları 55x44x49 mm olan düzgün konturlu içerisinde multipl septasyonlar içeren, kontrast tutmayan antenatal hemorajik torsiyone over kisti olabileceği düşünülen kitle saptandı. Postnatal 7. günde yapılan laparoskopide, 2 tam tur torsiyone olduğu görülen sol over çıkarıldı. İzlemde herhangi bir sorunu olmayan bebek taburcu edildi.
Sonuç:
Prenatal dönemde tespit edilen kistik kitlelerin over kaynaklı olabileceği akılda tutulmalı, hastanın kliniği ve over kistinin büyüklüğüne göre uygun takibi ve tedavisi planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: over kisti, yenidoğan, komplikasyon

A case report: Neonatal torsional ovarian cyst

Duygu Besnili Acar1, Evrim Kıray Baş1, Ali Bülbül1, Mesut Demir2, Sinan Uslu1
1İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği.
2İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği.

Introduction:
The majority of abdominal masses detected in neonatal period are benign 85% and usually originates from urinary tract 50%, genital system 15%, gastrointestinal system 15% and hepatobiliary tract 5%. Ovarian cysts comprise one-third of the genital origin. We present a case of ovarian cyst, which was diagnosed with nephroma because of torsion in the antenatal period and its transformation into a hemorrhagic cystic mass.
Case:
The baby girl who was born at 37 weeks of gestation with the prediagnosis of nephroma, was admitted to the neonatal intensive care unit. In the physical examination of the baby; there was no pathology except abdominal mass in the left lower quadrant of the abdomen. Her hematological and biochemical tests were within normal limits. Abdominal ultrasonography revealed a smoothly limited cystic mass of approximately 50x45x35 mm in the left upper quadrant, which was not associated with the kidney. Magnetic resonance imaging identified a 55x44x49 mm cystic mass at the left side of the abdomen containing multiple septations which were not enhanced with contrast material hence mass was interpreted as hemorrhagic fetal ovarian cyst. On laparoscopy performed on postnatal 7th day, left ovary with 2 full torsion was removed. In follow-up the baby was discharged without any problems.
Conclusion:
It should be kept in mind that the cystic masses detected in the prenatal period may be of ovarian origin. An appropriate follow-up and treatment should be planned according to the size of the ovarian cyst and patient's clinic. (SETB-2018-10-143)

Keywords: ovarian cyst, newborn, complicationSorumlu Yazar: Duygu Besnili Acar
LookUs & Online Makale