ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Konjenital sifiliz ile prenatal barsak hiperekojenitesi ve nekrotizan enterokolit birlikteliği [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-22605 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.22605

Konjenital sifiliz ile prenatal barsak hiperekojenitesi ve nekrotizan enterokolit birlikteliği

Muhittin Celik, Ali Bulbul, Sinan Uslu
Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Sisli Hamidiye Etfal Research Hospital, Istanbul, Turkey

Konjenital sifiliz, treponema pallidum'un vertikal geçişinden kaynaklanan ciddi bir hastalıktır. Klinik bulgular gebeliğin evresi, fetüsün gestasyonel haftası, maternal tedavi ve fetusun immünolojik yanıtına göre ortaya çıkmaktadır. Semptomatik yenidoğanlarda; erken doğum, düşük doğum ağırlığı, nonimmün hidrops fetalis, nekrotizan enterokolit (NEK), hepatomegali, deri döküntüleri, trombositopeni, hemolitik anemi ve ateş tespit edilebilir.
İkinci trimesterden itibaren barsak hiperekojenite nedeni ile takip edilen, gebeliğin 29. haftasında 1,160 gr olarak doğan kız bebekte postnatal solunum yetmezliği, hepatomegali, anemi ve trombositopeni saptandı. Bebekte ve annesinde Venereal Disease Research Laboratory titreleri pozitif, doğrulama testi olan Treponema pallidum hemaglütinasyon tetkiki reaktifti. Penisilin 10 gün uygulandıktan sonra anemi ve trombositopeni düzeldi. Postnatal 15. günde aniden perfore nekrotizan NEK geliştiği görüldü. 3 kez NEK nedeniyle cerrahi müdahale yapılmasına rağmen klinik ve laboratuvar bulgular düzelmeyen hasta yaşamın 54. gününde kaybedildi. Konjenital sifilizin hem prenatal bağırsak hiperekojenitesi hem de NEK nedeni olduğu kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Barsak hiperekojenitesi, konjenital sifiliz, nekrotizan enterokolit, erken doğum

Congenital syphilis presenting with prenatal bowel hyperechogenicity and necrotizing enterocolitis

Muhittin Celik, Ali Bulbul, Sinan Uslu
Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Sisli Hamidiye Etfal Research Hospital, Istanbul, Turkey

Congenital syphilis is a severe disease results from the vertical transmission of Treponema pallidum. Clinical findings are related to the pregnancy stage, fetal gestational week, maternal treatment and fetal immunologic response. Prematurity, low birth weight, nonimmune hidrops fetalis, necrotizing enterecolitis, hepatomegaly, skin eruptions, trombocytopenia, hemolytic anemia and fever can be detected in sympthomathic newborn.
Postnatal respiratory insufficiency, hepatomegaly, anemia and thrombocytopenia were detected in a baby who was born at 29th week of gestation, weighing 1,160 g and followed due to intestinal hyperechogenicity from second trimester. Her and mather’s Venereal Disease Research Laboratory titers were positive, confirming test Treponema pallidum hemagglutination was reactive. After penicilline was administered for 10 days, anemia, and trombositopenia were regressed. In the 15th day of life findings of perforated necrotising enterocolitis (NEC) suddenly appeared. Operation was performed due to NEC for 3 times, but nonresponsive laboratory and clinical findings and died in 54th day of life. We assumed that syphilis is the cause of both bowel hyperechogenicity and necrotising enterocolitis.

Keywords: Bowel Hyperechogenicity, Congenital Syphilis, Necrotising Enterocolitis, PrematuritySorumlu Yazar: Muhittin Celik, Türkiye
LookUs & Online Makale