ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Yenidoğan Döneminde Anti-c Uyuşmazlığına Bağlı Hemolitik Anemi: Olgu Sunumu [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-10693 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.10693

Yenidoğan Döneminde Anti-c Uyuşmazlığına Bağlı Hemolitik Anemi: Olgu Sunumu

Ilkay Özmeral Odabaşı1, Sinan Uslu1, Evrim Kıray Baş1, Ali Bülbül1, Ebru Türkoğlu Ünal1, duygu besnili acar1, ahmet Tellioğlu1, Mehmet Fatih Ileri2
1Health Sciences University, Sarıyer Hamidiye Etfal SUAM, Department of Neonatology, Istanbul - Turkey
2Health Sciences University, Sarıyer Hamidiye Etfal SUAM, Department of Pediatrics, Istanbul - Turke

Fetüs ve yenidoğanın hemolitik hastalığı, maternal alloantikorların fetüse geçmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Literatürde Rh (D) sensitizasyonuna bağlı yenidoğanın hemolitik hastalığın sıklığı, anti-D gammaglobulin kullanımının artması ile ters orantılı olarak azalmıştır. Bununla beraber minör kan grubu uygunsuzluklarının etyolojideki önemi artmıştır. Minör kan grubu uyuşmazlığına bağlı olgularda klinik prezentasyon; subklinik hemoliz bulgularından aktif hemoliz ve kan değişimi gerektiren hiperbilirubinemiye kadar değişkenlik gösterebilir. Bu yazıda anti-c antikor uyumsuzluğuna bağlı hemolitik anemi saptanan bir olgu sunulmuştur. (SETB-2019-02-023)

Anahtar Kelimeler: Anti-c antikor uyumsuzluğu, anemi, yenidoğan

Hemolytic Anemia Due To Anti-c Incompability In The Newborn Period: A Case Report

Ilkay Özmeral Odabaşı1, Sinan Uslu1, Evrim Kıray Baş1, Ali Bülbül1, Ebru Türkoğlu Ünal1, duygu besnili acar1, ahmet Tellioğlu1, Mehmet Fatih Ileri2
1Health Sciences University, Sarıyer Hamidiye Etfal SUAM, Department of Neonatology, Istanbul - Turkey
2Health Sciences University, Sarıyer Hamidiye Etfal SUAM, Department of Pediatrics, Istanbul - Turke

Hemolytic disease of the fetus and newborn is a disease that is caused by maternal alloantibodies to fetus. In the literature, the frequency of hemolytic disease of the newborn due to Rh (D) sensitization decreased inversely with the increase in the use of anti-D gammaglobulin. However, the importance of minor blood group incompatibilities has increased in the etiology. Clinical presentation in patients with minor blood group incompatibility may vary from subclinical hemolysis findings to active hemolysis and hyperbilirubinemia requiring blood exchange. In this article, we present a patient with hemolytic anemia due to anti-c antibody incompatibility.

Keywords: Anti-c antibody incompatibility, anemia, newbornSorumlu Yazar: Ilkay Özmeral Odabaşı
LookUs & Online Makale