ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Dev karaciğer hemanjiomunun cerrahi tedavisi; vaka sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-09815 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.09815

Dev karaciğer hemanjiomunun cerrahi tedavisi; vaka sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Gul Bora, Bilgehan Cagdas Sonbahar, Necdet Ozalp
Medical Park Ankara Hospital, Ankara - Turkey

Amaç: Hemanjiyomlar en yaygın benign primer hepatik tümörler olup, çoğunlukla tesadüfen keşfedilmiştir. Olguların çoğunda küçük, asemptomatik ve genellikle takip gerektirirler. Dev hemanjiyomların 5 cm’den büyük olduğu bilinmektedir. Çoğunlukla asemptomatik tesadüfen saptanan kavernöz hemanjiomdan oluşur.Biz bu olgu sunumunda dev hamanjiomların ameliyat öncesi transarteriyel embolizasyon yapılmadan güvenle cerrahi olarak tedavi edilebileceğini göstermek istedik.
Yöntem: Göğüs hastalıkları kliniğine 1 aydır olan öksürük şikayeti ile başvuran hastada tesadüfen toraks tomografide saptanan karaciğer hemajiomlu 56 yaşındaki hastayı sunmaktayız. Bu olguda literatürde nadir bahsedilen 30cm boyutundaki asemptomatik dev kavernöz hemanjiom cerrahi rezeksiyonla komplikasyonsuz olarak tedavi edildi.
Sonuç: Biz bazı hastalara herhangi bir şikayetleri olmasa bile cerrahi tedavi uygulanması gerektiğini öneriyoruz. Bu vakalarda semptomların yanı sıra boyut ve travma ile rüptür olma riski de göz önüne alınmalıdır. Transarteriyel embolizasyon zorunlu değildir.

Anahtar Kelimeler: Kavernöz hemanjiyom, dev hemanjiyom, hepatik hemanjiyom

Surgical Treatment of Giant Liver Hemangioma; Case Report and Literature Review

Gul Bora, Bilgehan Cagdas Sonbahar, Necdet Ozalp
Medical Park Ankara Hospital, Ankara - Turkey

Objective: Hemangiomas are the most common benign primary hepatic neoplasms, often being incidentally discovered. In most of the cases they are small, asymptomatic and often require follow up. Giant hemangiomas are known as being larger than 5 cm. It mostly consists of a cavernous haemangioma, is usually asymptomatic, diagnosed incidentally. We aimed to show that giant hemangiomas would be treated safely with surgical resection without transarterial embolization before the surgery.
Methods: We present a 56 year old male patient with liver hemangioma, that is diagnosed incidentally on thorax computarised tomography who conculted to thorax disease clinic with coughing complaint for a month. A case,mentioned rarely in literature, of a 30 cm sized asymptomatic giant cavernous hemangioma treated by surgical resection without no complication.
Conclusion: We suggest that some patients should go through surgical treatment even if they don’t have any complaint. Not only symptoms but also size and risk of rupture by trauma should be considered in these cases. But all possible circumstances must be taken under consideration. Transarterial embolization isn’t the necessarily.

Keywords: Cavernous hemangioma, giant hemangioma, hepatic hemangiomaSorumlu Yazar: Bilgehan Cagdas Sonbahar
LookUs & Online Makale