ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sırasında greftin tibial tesbit öncesi uygulanan siklik egzersizin etkinliği var mıdır? [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-07752 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.07752

Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sırasında greftin tibial tesbit öncesi uygulanan siklik egzersizin etkinliği var mıdır?

Burak Günaydin1, Yaşar Mahsut Dinçel1, Abdulkadir Sarı1, Mehmet Ümit Çetin1, Cem Sever2, Cagatay Tekin3, Melih Güney1, Yavuz Kabukçuoğlu1
1Tekirdag Namik Kemal University Medical Faculty, Orthopaedics and Traumatology Department, Turkey
2Istanbul Sisli Kolan International Hospital, Orthopaedics and Traumatology Department, Turkey. Cizre State Hospital, Orthopaedics and Traumatology Department, Turkey.
3Cizre State Hospital, Orthopaedics and Traumatology Department, Turkey.

Giriş: ÖÇB rekonstruksiyonunda tibial fiksasyon öncesi gerilmemiş otogreftin siklik egzersiz yaptırılarak gerdirilmesi gerekliliği bilinmemektedir. Çalışmanın amacı; ön çapraz bağ yırtığı sonrasında tek band yöntemi ile bağ rekonstruksiyonu yapılan hastaları retrospektif olarak değerlendirilerek, siklik egzersiz uygulanan hastalar ile uygulanmayan hastalarda anlamlı bir fark olup olmadığını karşılaştırmaktır.
Gerec ve Yöntem: 2016–2018 yılları arasında ön çapraz bağ tamiri uygulanan en az 8 ay takibi olan 59 hasta saptandı. Bu hastalardan ameliyatı sırasında tibial tespit öncesi siklik egzersiz uygulanan 30 hasta (Grup 1) ile siklik egzersiz uygulanmayan 29 hasta (Grup 2) değerlendirildi
Sonuçlar: Grup 1’in Lysholm skoru ortalaması 95.1 (dağılım 83–100), Grup 2’nin 87.1 (dağılım 78–100) saptandı. Grup 1‘in Modifiye Cincinnati skoru ortalaması 28.7 (24–30), iken Grup 2’nin 26.2 (21-30) saptandı. IKDC subjektif diz değerlendirme formu skoru ortalaması Grup 1’de 91,9 (dağılım 83–100) iken Grup 2’de 86.7 (dağılım 75–100) saptandı. Grup 1’ de ortalama uyluk atrofi değeri 1.5 cm, Grup 2’de 2.68 cm saptandı. Grup 1‘de tek ayağı üzerinde ileri atlama testinde sağlam tarafa göre %85 mesafenin üzerine 23 hasta atlarken, Grup 2 ‘de 11 hastanın başarıyla bu mesafeyi atlayabildiği saptandı.
Bu sonuçlara göre ÖÇB rekonstruksiyonu esnasında siklik egzersiz yapılan hastaların klinik sonucu yapılmayanlara göre anlamlı derece de farklıdır
Çıkarımlar: Ameliyat sırasında greftin tibial tesbiti öncesi siklik egzersiz uygulanmasının fonksiyel sonuçlar üzerine olumlu etkisi olduğu saptandı. Bu nedenle siklik egzersiz uygulamasının ÖÇB tamiri yapılan hastalarda ameliyat prosedürüne eklenmesi gerektiği kanısındayız. (SETB-2020-02-019)

Anahtar Kelimeler: Ön çapraz bağ, Siklik egzersiz, Artroskopik tamir, Dizin fonksiyonel skorlaması

Is cyclic exercise performed before tibial fixation effective on grafts during anterior cruciate ligament reconstruction?

Burak Günaydin1, Yaşar Mahsut Dinçel1, Abdulkadir Sarı1, Mehmet Ümit Çetin1, Cem Sever2, Cagatay Tekin3, Melih Güney1, Yavuz Kabukçuoğlu1
1Tekirdag Namik Kemal University Medical Faculty, Orthopaedics and Traumatology Department, Turkey
2Istanbul Sisli Kolan International Hospital, Orthopaedics and Traumatology Department, Turkey. Cizre State Hospital, Orthopaedics and Traumatology Department, Turkey.
3Cizre State Hospital, Orthopaedics and Traumatology Department, Turkey.

Background: The necessity of cyclic exercise to pre-stretch the autograft before tibial fixation during ACL reconstruction is unknown. In this study, we evaluated whether there was a statistically significant difference between the results of patients who underwent cyclic exercise by way of physical examinations, knee joint stability tests, and functional evaluation tests, compared with those who underwent ACL reconstructions with or without cyclic exercise.
Materials and Methods: Between March 2016 and May 2018, 59 patients with at least 8 months’ follow-up of an anterior cruciate ligament were identified. Thirty patients (group 1) who underwent cyclic exercise before tibial fixation and 29 patients (group 2) who did not undergo cyclic exercise were evaluated and compared. The mean age of the patients in group 1 and group 2 was 25.9 (range, 18-36) years and 25.2 (range, 18-35) years, respectively. The mean follow-up period in group 1 was 14.1 (range, 8-22) months and 13.5 months in group 2 (range, 8-21 months).
Results: The mean Lysholm scores of group 1 and 2 were 95.1 (range, 83-100) and 87.1 (range, 78-100), respectively. The modified Cincinnati scores of groups 1 and 2 were 28.7 (range, 24-30) and 26.2 (range, 21-30), respectively. The mean IKDC subjective knee evaluation scores in groups 1 and 2 were 91.9 (range, 83-100) and 86.7 (range, 75-100), respectively. The mean thigh atrophy was 1.5 cm in group 1 and 2.68 cm in group 2. In group 1, 23 patients jumped 85% of the distance compared with the intact side in the single-legged hop test, and 11 patients in group 2 were able to hop this distance successfully.
Patients who underwent ACL reconstruction after cyclic exercise had statistically significantly better results in Lysholm activity scores, modified Cincinnati scores, IKDC subjective knee assessment scores, two-time IKDC activity scale results, comparison of thigh diameters, and single-legged hop tests (p<0.05). No significant difference was found in other examinations and tests.
Conclusions: Cyclic exercise during the operation had a positive effect on functional scores. We believe that cyclic exercise should be added to the operative procedure.

Keywords: anterior cruciate ligament; arthroscopic reconstruction; cyclic exercise; knee functional scoringSorumlu Yazar: Burak Günaydin
LookUs & Online Makale