ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123

Hızlı Arama
Multple skleroz’lu gebe bir hastada anestezi yönetimi ve sugammadeks kullanımı [SETB]
SETB. Baskıdaki Makaleler: SETB-07108 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.07108

Multple skleroz’lu gebe bir hastada anestezi yönetimi ve sugammadeks kullanımı

Resul Yılmaz, Sema Tuncer Uzun, Ruhiye Reisli
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Konya

Amaç: Olgumuzda Multiple Skleroz (MS)’lu gebe hastada anestezi yönetimini tartışmayı ve sugammadeks uygulamasının etkileri sunmayı amaçladık.
Olgu: 36 yaşındaki gebe hasta 6 yıldır ms hastalığı ile takip edilmekte idi. Steroid tedavisi almakta idi. Hasta gebelik boyunca atağı geçirmemişti. Hastaya rutin monitörizasyon uygulana ek olarak 'train of four (TOF)' monitörizasyonu kullanıldı. propofol ve roküronyum kullanarak genel anestezi verildi. Operasyon sonunda TOF değeri düşük olan hastaya sugammadeks kullanılarak kas gevşemesi geri döndürüldü. Hasta postoperatif 3.gün taburcu edildi.
Sonuç: MS hastalarında, en güvenilir yöntem tercih edilmelidir. Genel anestezi uygulanan hastalarda kas gevşetici etkisi uzayabilmektedir ve sugammadeks güvenle kullanılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: multiple skleroz, sezeryan, genel anestezi, sugammadeks

Anesthesia management and using sugammadex in a pregnant patient with multıple sklerosis

Resul Yılmaz, Sema Tuncer Uzun, Ruhiye Reisli
Department of Anesthesiology and Reanimation, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey

Objective: We aimed to discuss the management of anesthesia in our case with Multiple Sclerosis (MS) and to propose the effects of sugammadex administration.
Case: A 36 year old pregnant patient was followed up for 6 years with MS disease. She was on steroid treatment. The patient had not wasted the entire pregnancy. In addition to performing routine monitoring, 'train of four (TOF)' monitorization was used. General anesthesia was given using propofol and rocuronium. At the end of the operation, muscle relaxation was reversed using sugammadex in the patient with a low TOF score. The patient was discharged on the third postoperative day.
Result: In MS patients, the most reliable method should be preferred. In patients under general anesthesia, the muscle relaxant effect is prolonged and sugammadex can be safely used.

Keywords: multiple sclerosis, cesarean section, general anesthesia, sugammadeksSorumlu Yazar: Resul Yılmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale