Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Kraniosinostoz cerrahisinde kan transfüzyonu ve arteriel kan gazı değerleri arasındaki ilişki: Yirmi üç vakalık Retrospektif bir çalışma

Sibel Oba, Canan Tulay Isil, Hacer Sebnem Turk, Pinar Sayin, Ferda Aybey, Inci Paksoy, Osman Turkmenoglu, Adem Yilmaz

Amaç: Çocuklarda kraniosinostoz cerrahisi, arteriel kan gazı değişikliklerine bağlı olarak artan miktarda kan tranfüzyonu gerektirir. Bu çalışmada çocuklarda kraniosinostoz cerrahisinde arteriel kan gazı değişiklikleriyle kan transfüzyonu arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Beyin cerrahisi kliniğimizde beş yıl içinde ameliyat edilmiş çocukların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Kraniosinostoz cerrahisi geçirmiş çocukların demografik değerleri, arteriel kan gazı örneklerinin sonuçları, transfüzyon durumları kaydedildi.

Bulgular: 23 olgunun yaş ortalaması 19.00±16.26 ay, olguların %73.9’u tek ya da multipl sütürlü düzeltme operasyonu geçirmiş, operasyon süresi 154.13±17.49 dakika idi. 152.63±61.18 mL eritrosit süpansiyonu ve 125.00±57.74 mL taze donmuş plazma transfüzyonu yapılmıştı. Başlangıç ve perioperatif değelerle karşılaştırıldığında, cerrahi sonu HCO3 değeri yükselmiş, baz defisit azalmış, ionize kalsiyum yükselmişti. Preoperatif ve postoperatif hemoglobin değerleri (10.20±1.06/9.91±2.42) değişiklik göstermedi (p=0.583).

Sonuç: Bu retrospektif çalışmadaki veriler, kraniosinostoz cerrahisi geçiren çocuklarda perioperatif ve postoperatif stabil şartların arteriel kan gazı değişiklikleri ile uyumlu kan replasmanına bağlı olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Arteriel kan gazı, kan transfüzyonu, kraniyosinositoz cerrahisi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni