Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Geriatrik kalça kırıklı hastalar için yoğun bakım ünitesi gerekli mi?

Muharrem Kanar, Raffi Armagan, Yunus Oc, Mehmet Ali Talmac, Osman Tugrul Eren

Amaç: Beklenen yaşam sürelerininin artışı ile ileri yaşlarda görülen hastalıkların da sıklığı artmaktadır. Sıklıkla basit düşmeler sonucu görülen kalça kırıkları ilerleyen yaş gruplarında belirgin ölçüde daha yaygındır. Bu çalışmada 65 yaş üstü proksimal femur kırıklı hastaların postoperatif yoğun bakım üniteleri ve ortopedi klinklerinde yatışlarının sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç Yöntem: Çalışmamıza 2010-2015 tarihleri arasında ortopedi ve travmatoloji kliniklerimizde opere edilen ileri yaş (65 üzeri), ASA skoru 3 olan proksimal femur kırıklı ve hastane kayıtlarından ulaşılabilen 118 hasta dahil edilmiştir. Hastaların postoperatif erken dönem (0-30 gün) mortalitelerinin değerlendirlmesi amaçlanmıştır. Hastalar postoperatif dönemde nereye başvurduklarına göre iki gruba ayrıldı.

Bulgular: ASA skoru 3 olan 118 proksimal femur kırıklı 65 yaş üstü hasta, postoperatif yoğun bakım ünitesinde ve ortopedi kliniklerinde yatan hastalar iki grup olarak değerlendirildi. Bu iki grup hastanın erken postoperatif dönem mortaliteleri arasında anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç: Preop iyi değerlendirilen ASA 3, 65 yaş üstü, proksimal femur kırıklı hastanın, postop yoğun bakım gereklilikleri ihtimaline karşı uzun süre bekletilmeden opere edilmeleri, preop bekleme sürelerinin uzaması sonucu oluşan komplikasyonları minimale indirebilir.

Anahtar Kelimeler: Geriatrik, kalça kırığı, yoğun bakım

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni