Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 43 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Temel Ekzotropya’da monoküler ve binoküler cerrahi yaklaşımın karşılaştırılması

Kıymet Kasapoğlu, Berker Bakbak, Feyza Önder

Amaç: Temel ekzotropya tanısı almış olgularda uygulanan tek taraflı geriletme-kısaltma ve çift taraflı geriletme ameliyatlarının sonuçlarını karşılaştırmak ve cerrahi başarıyı etkileyen faktörleri araştırmak.

Yöntem: Temel ekzotropya tanısı ile izlenen ve cerrahi tedavi uygulanan hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Tek göz dış rektus kasına geriletme-iç rektus kasına kısaltma cerrahisi uygulanmış 30 hasta (1.grup) ile her iki göz dış rektus kasına geriletme uygulanmış 15 hasta (2.grup) çalışma kapsamına alınarak ameliyat sonrası cerrahi sonuçlar karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastalar ameliyat sonrası ortalama 4,1 yıl ± 2,2 (dağılım, 1-10 yıl) takip edildiler. Geriletme-rezeksiyon uygulanan 1.gruptaki 30 hastanın 23’ünde (%76,3) başarılı sonuç elde edilirken çift taraflı geriletme uygulanan 2.gruptaki 15 hastanın 7’sinde (%46,7) yapılan cerrahi başarılı oldu. Başarı açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı oranda fark bulundu (p=0,02).

Sonuç: Çalışmamızda temel tip ekzotropya olgularında geriletme-kısaltma tekniğinin çift taraflı dış rektus geriletmesi tekniğine göre daha başarılı ve tercih edilmesi gereken cerrahi teknik olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Temel ekzotropya, geriletme-rezeksiyon, bilateral rektus geriletme

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni