Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Pilon fraktürlerinde ters akımlı sural flep ile yumuşak doku rekonstrüksiyonu

Selami Serhat Şirvan, Kamuran Zeynep Sevim, Mehmet Mesut Sönmez, Işıl Akgün Demir, Dağhan Dağdelen, Fatih Irmak, Sevgi Kurt Yazar, Semra Karşıdağ

Amaç: Pilon fraktürleri yüksek enerjili travmalardan kaynaklanır ve genellikle çevre yumuşak doku hasarı eşlik eder. Hastanın genel durumu ve eşlik eden hastalıkları haricinde, tibial bölgenin damarlanmasının zayıf olması birçok vakada rekonstrüksiyonun zor olmasına sebep olur.

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2012 ile Ağustos 2015 tarihleri arasında Ortopedi Kliniği tarafından AO 43A-C pilon fraktürü nedeniyle tedavi edilen 8 hasta çalışmaya alındı. Hastalar kliniğimize operasyon alanında tam kat yumuşak doku defekti nedeniyle danışıldı ve ters akımlı sural flep ile rekonstrüksiyon uygulandı. Hastalar geriye dönük olarak; yaş, etiyoloji, defekt çapı ve komplikasyonlar açısından incelendi.

Bulgular: Ocak 2012 ile Ağustos 2015 yılları arasında 8 hastaya (4 kadın, 4 erkek) pilon fraktürü sonrasında gelişen yumuşak doku defekti nedeniyle ters akımlı sural flep ile rekonstrüksiyon uygulandı. Postoperatif dönemde bir hastada parsiyel flep nekrozu izlendi ve sekonder iyileşme ile düzelirken, yara ayrışması, total flep kaybı ve enfeksiyon gibi komplikasyonlar hiçbir hastada izlenmedi.

Sonuç: Pilon kırıkları ayak bileğinin komplikasyon oranı yüksek ve tedavisi en zor kırıklarındandır. Sural flep; distal tibial bölgenin rekonstrüksiyonunda tek veya aşamalı olarak uygulanan güvenilir bir fleptir.

Anahtar Kelimeler: Alt ekstremite rekonstrüksiyonu, pilon kırığı, sural flep, tibia kırığı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni