Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

14 - Zor doğum sonrası simfizis pubis diastazı: Olgu sunumu

Mesut Mehmet Sönmez, Meriç Uğurlar, Özge Yapıcı Uğurlar, Ayşe Keleş, Osman Tuğrul Eren

Amaç: Simfizis pubis diastazı hastada ciddi sıkıntıya yol açabilen nadir bir perinatal komplikasyondur. Gebe bir kadında, simfizis pubis aralığının eklemi destekleyen bağların hormonlara bağlı meydana gelen gevşekliği nedeni ile en az 2-3 mm arttığı düşünülmektedir. Simfizis pubis ayrışmasının tanısı semptomların varlığı ve direkt grafide simfizis pubis ayrışmasının 10-13 mm arasında olması ile konur.

Olgu sunumu: Biz bu çalışmamızda 34 yaşında, yaklaşık 40 haftalık multigravida ve gestasyonel diyabeti bulunan, zor doğum sonrası yürümekte zorluk çeken ve spontan pelvik ağrısı olan ve simfizis pubis ayrışması tanısı konan bir olguyu sunmayı amaçladık.

Sonuç: Doğum sonrası gebede kalça hareketleri ile artan ağrı ve ağrıya bağlı olarak uzamış hareketsizlik durumunda simfizis pubis ayrışmasından şüphenilmeli ve bu yönde ileri tetkik yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Simfizis pubis, diastaz, pelvik ağrı, postpartum

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni