Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - İntraoperatif nöromonitörizasyon uygulaması sonrası, sinyal kaybı yaşanmayan tiroid ve paratiroid hastalarında postoperatif laringeal muayene ihmal edilebilir mi?

Murat Özdemir, Özer Makay

Amaç: Tiroid ve paratiroid bezlerinin cerrahisinde, intraoperatif nöromonitörizayon (İONM) uygulaması sırasında sinyal kaybı yaşanmayan olgularda postoperatif vokal kord bakısının gerekliliğini ve standardizasyondaki yerini irdelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizin endokrin cerrahisi bölümünde, Ocak 2014-Ocak 2017 tarihleri arasında, İONM uygulanmış ve sinyal kaybı yaşanmamış tiroidektomi ve paratiroidektomi hastaları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: İONM eşliğinde sinyal kaybı saptanmayan 171 hasta ele alındı. Hastaların 94’ünün (%55) en az bir kere ameliyat geçirdiği, 77’sinin (%45) ise ilk ameliyatı olduğu gözlendi. Hastalardan 91’ine sürekli, 80 hastaya ise aralıklı İONM uygulandı. Tüm hastaların ameliyat öncesi larinks muayeneleri ile ameliyat sonrası larinks muayenelerinin aynı olduğu, ameliyat sonrası dönemde hiç bir hastada vokal kord sorunu olmadığı gözlendi.

Sonuç: İONM uygulanan ve sinyal kaybı olmayan olgularda rezeksiyon sonrası nervus vagustan alınan sinyal postoperatif vokal kord fonksiyonlarını göstermede yeterince duyarlıdır. Bu hastalara postoperatif vokal kord bakısının ihmal edilebileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Intraoperatif nöromonitörizasyon, standardizasyonlar, tiroidektomi, vokal kord bakısı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni