Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 51 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

1 - Nöroşirürji ameliyatlarında intraoperatif nörofizyolojik monitörizasyonun yeri ve önemi

Ahmet Murat Müslüman, Burak Özdemir, Kadir Altaş, Muyassar Mirkhasilova, Songül Meltem Can, Mustafa Kılıç, Adem Yılmaz

Sinir sistemi ya da çevre yapıların cerrahi girişimlerinde uygulanacak her türlü manipülasyon ve rezeksiyon girişimlerinin nöral dokuya zarar verme riski yüksektir. Mevcut intraoperatif görüntüleme araçları ancak anatomik durum hakkında bilgi vermektedir. Bu araçların nöral dokunun fonksiyonu hakkında bilgi verememesi hem hekimlerin hem de hastaların beklentilerini karşılayamamaktadır ve postoperatif dönemlerde ek nörolojik hasarlar görülebilmektedir. Nörofizyolojik işlevselliği eş zamanlı değerlendirmesi açısından intraoperatif nörofizyolojik monitörizasyon (İONM) kullanımı önem arz etmektedir. Diğer cerrahi branşlarda da kullanılmaktadır. Bu derlememizde İONM kullanımının nöroşirürjideki önemi ve avantajlarından bahsedeceğiz.

Anahtar Kelimeler: Duyusal yollar, motor yollar, nörofizyoloji, nöromonitörizasyon, uyarılmış potansiyeller

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni