Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 4



Dergimizin Yer Aldığı Dizinler



RSS Kaynağı

12 - Round ligaman kaynaklı retroperitoneal inflamatuar myofibroblastik tümör

Nermin Koç, Suna Cesur, Ayşe Nur İhvan, Yılmaz Baş, Mesut Polat

Amaç: İnflamatuar myofibroblastik tümör (İMT), nadir görülen bir tümördür. Etyolojisi ve biyolojik davranışı tartışmalıdır. Genellikle akciğerde, mezenterde, genitouriner traktta, retroperitonda bildirilmesine rağmen birçok farklı lokalizasyonda bulunabilir. Uterin round ligaman oldukça nadir bir lokalizasyondur.

Olgu: Genç bir hastada, retroperitonda / uterin round ligamanda yerleşmiş bir inflamatuar myofibroblastik tümör vakasını, morfolojik, immunhistokimyasal ve klinik özellikleriyle birlikte değerlendirdik.

Sonuç: Uygun tedavi ve takip için İMT’yi malign ve benign taklitçilerinden ayırmak önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İnflamatuar, myofibroblastik, retroperitoneal

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni