Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - Amyand herni vakalarında apendektomi ve rutin yama kullanımının yeri

Cemal Kaya, Ufuk Oğuz İdiz, Emre Bozkurt, Pınar Yazıcı, Uygar Demir, Mehmet Mihmanli

Amaç: Amyand fıtığı, inguinal fıtık kesesi içerisinde apendiksin bulunma hali olup genellikle rastlantısal olarak saptanır. Amacımız olgulara uygulanan tedavileri değerlendirerek nadir görülen bu herniye yönelik tedavi yaklaşımını ve özellikle appendektomi ve herni onarımı için greft kullanımı sonuçlarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde Ocak 2000-Mayıs 2015 tarihleri arasında ameliyat edilen 6630 inguinal fıtıktan, Amyand fıtığı saptanan 12 hastanın klinik bulguları, laboratuvar sonuçları ve tedavi yöntemleri retrospektif olarak incelendi. Apendiks inflamasyonu olan hastalara Moloney Darn herni onarımı (ağ örme) yapılırken, apendiks inflamasyon bulgusu olmayan hastalara ise Lichtenstein herni onarımı yapıldı.

Bulgular: Hastaların tümü erkek olup yaş ortalaması 48.9±13 yıl (28-67 yıl) idi. Hastaların en sık başvuru şikayeti sağ kasıkta şişlik ve ağrı idi. Üç hastada acil, 9 hastada ise elektif ameliyat sırasında tanı kondu. Bütün hastalara apendektomi yapıldı. Üç hastada fıtık anatomik yöntemle tamir edilirken, 9 hastaya prolen greft onarımı yapıldı. Perfore apandisiti olan bir hastada yara yeri enfeksiyonu (%8.3) gelişirken diğer hastalar sorunsuz, taburcu edildi. Ortalama 80.4±60 aylık (8-180 ay) takip sonucunda hiçbir hastada nüks saptanmadı.

Sonuç: Amyand fıtığında nüksü önlemek için ciddi enflamasyon bulguları yoksa apendektomi eşliğinde greft ile fıtık tamiri güvenli bir şekilde uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Amyand hernisi, apendiks, inguinal herni, lichtenstein onarımı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni