Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Serebral kalsifikasyon tanısı alan hastalar çölyak hastalığı açısından araştırılmalı mı?

Sedat Işıkay, Serkan Kırık, Nurgül Işıkay, Şamil Hızlı, Olcay Güngör, Yasemin Kırık

Amaç: Bu çalışmada Çölyak hastalığı ve serebral kalsifikasyon arasındaki ilişki ve prevalansı saptamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Serebral kalsifikasyonu olan çocuklar çölyak hastalığı yönünden anti-doku transglutaminaz IgA kullanılarak tarandı.

Bulgular: Toplamda 129 serebral kalsifikasyonu olan hasta (6 ay-16 yaş arası 75 erkek ve 54 kız) tetkik edildi. Kontrol grubu 223 sağlıklı çocuktan oluşmaktaydı. Çölyak hastalığı olan hastalarda serebral kalsifikasyon anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0.01). Üç hastanın duodenal biyopsisinde total villus atrofisi saptandı. Bu hastalarda demir eksikliği anemisi ve boy kısalığı mevcuttu. Bu hastalarda oksipital lobda kalsifikasyon saptanmadı. Koroid pleksus ve pineal glandda nonspesifik kalsifikasyonlar saptandı.

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre, intrakranial kalsifikasyonun çölyak hastalarında az miktarda olması intrakranial kalsifikasyon ve çölyak hastalığı arasında güçlü bir birliktelik olmadığını gösterdi. Pineal gland ve koroid pleksusta kalsifikasyonun olması Çölyak hastalığı ile ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Çölyak hastalığı, serebral kalsifikasyon, çocuk

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni