Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Larengeal skuamoz hücreli karsinomda pulmoner metastaz

Gülpembe Bozkurt, Meltem Esen Akpınar, Didem Rıfkı, Senem Kurt Dizdar, Uğur Temel, Berna Uslu Coşkun

Amaç: Çalışmanın amacı, larenks karsinomlu hastalarda boyun lenf nodu pozitifliği, tümör yerleşimi ve histolojik diferansiasyon gibi faktörlerin pulmoner metastazdaki rollerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntemler: Larenks karsinomu tanısı alan 263 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Otuzdokuz hastada pulmoner metastaz saptandı.

Bulgular: En yüksek pulmoner metastaz oranı, transglottik tümörlerde saptandı (%50). Glotik tümörlerde diğer bölgelere kıyasla pulmoner metastaz oranı çok düşüktü (p= 0.003). Boyun evresi N2-N3 olan hastalarda pulmoner metastaz oranı, N1 olan hastalardan anlamlı olarak daha yüksekti. Az diferansiye tümörlerde pulmoner metastaz oranı anlamlı olarak artmıştı (p= 0.001).

Sonuç: Boyun lenf nodu pozitif olan, tümörü transglottik yerleşimli olup orta veya az diferansiye olan larenks tümörü hastaları pulmoner metastaz açısından dikkatli takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Larenks karsinomu, lenf nodu, pulmoner metastaz

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni