Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Gastroenteroloji Kliniği’nde yatan hastalarda izlenen deri bulguları

Ezgi Aktaş Karabay, Nihal Aslı Küçükünal, İlknur Kıvanç Altunay, Aslı Aksu Çerman, Canan Alkım

Amaç: Bu çalışmada hastanemiz gastroenteroloji kliniğinde yatarak tedavi alan hastaların deri bulgularının tanımlanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz Gastroenteroloji Kliniği’nde Kasım 2012-Nisan 2013 tarihleri arasında çeşitli tanılar ile yatarak tedavi almakta olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların yaş, cinsiyet ve hastalıklarına ait bilgileri kaydedildi ve tüm hastaların aynı dermatolog tarafından tam deri muayeneleri yapıldı.

Bulgular: Çalışmamıza 37 (%41.5) kadın 52 (%58.4) erkek toplam 89 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 52.79 (20-85 yaş) idi. İnflamatuar barsak hastalıkları (%33.7), karaciğer sirozu (n=30, %33.7), diğer hepatobiliyer sistem hastalıkları (n=11, %12.3), malignite (n=9, %10.1) ve pankreas bezi ile ilgili hastalıklar (n= 6, %8.9) başta olmak üzere çeşitli gastrointestinal sistem hastalıkları saptandı. Deri bulguları değerlendirildiğinde sırasıyla, 36 hastada (%40.4) pigmentasyon değişiklikleri, 32 hastada (%35.9) kserozis kutis, 31 hastada (%34.8) bakteriyal ve fungal enfeksiyonlar, 30 hastada (%33.7) androgenetik alopesi ve 21 hastada (%23.5) tırnak değişiklikleri izlendi. Spesifik deri bulguları olarak sırasıyla, 1 (%1.1) ülseratif kolit hastasında psoriasis vulgaris, 1 (%1.1) Crohn hastasında vitiligo, 1 (%1.1) Kaposi sarkomu tanılı hastada oral mukozada kaposi nodülleri, 1 (%1.1) karaciğer sirozu hastasında palmar eritem, 1 (%1.1) tüberküloz peritoniti tanısı olan hastada eritema nodozum mevcuttu.

Sonuç: Çalışmamızda gastrointestinal hastalıklara özgü az sayıda deri bulgusu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Deri, gastroententeroloji, inflamatuar barsak hastalıkları, karaciğer sirozu

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni