Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

11 - Yenidoğan döneminde konjenital trakeal polip: literatürdeki ilk olgu

Ali Bülbül, Sinan Uslu, Umut Zübarioğlu, Duygu Acar, Arzu Ataman, Erkan Çakir

Trakeanın iç lümen obstrüksiyonu oldukça nadir olup genellikle hemanjiyom, hamartom ve larengeal web gibi sorunlarda görülmektedir. Yazımızda zamanında doğan bir yenidoğan bebekte aralıklı desatürasyon ve ekspiratuvar hırıltı ataklarına neden olan konjenitaal trakeal polip olgusu sunulmuştur. Bilgilerimize göre yenidoğan döneminde konjenital trakeal polip ilk kez bildirildiği için yazımız sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hırıltı, konjenital, polip, trakeal, yenidoğan

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni