Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - Deri tümörlerinde sentinel lenf bezi biyopsisinin kullanımı

Selami Serhat Şirvan, Işıl Akgün, Kamuran Zeynep Sevim, Dağhan Dağdelen, Orhan Yenici, Ayşin Karasoy Yeşilada, Memet Yazar, Medeni Volkan Kıyak

Amaç: Lenf nodu tutulumu deri kanserlerinin prognozu açısından önemlidir. Klinik olarak lenf nodu tutulumu olmayan veya tutulum açısından şüpheli olan vakalarda agresif bir yöntem olan bölgesel lenf nodu disseksiyonu yerine günümüzde sentinel lenf nodu örneklemesi (SLNB) tercih edilmektedir. Çalışmamızda, kliniğimizde malign deri tümörlerine yönelik yapılan SLNB deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ağustos 2009 ve Ağustos 2015 tarihleri arasında sentinel lenf nodu örneklemesi yapılan; yaşları 21-81 arasında değişen, 13’ü kadın, 17’si erkek, toplam 30 hasta retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: 30 hastada toplam 33 SLNB yapıldı. Tüm prosedürlerde sentinel lenf nodu (SLN) ortaya kondu ve başarılı bir şekilde eksize edildi. Toplamda 8 adet pozitif sentinel lenf nodu saptandı. Dört hastada sentinel lenf nodu örnekleme sonucu negatif olmasına rağmen, takiplerinde metastaz lehine bulgular saptanması üzerine terapötik lenf nodu disseksiyonu uygulandı.

Sonuç: Klinik olarak lenf nodu tutulumu olmayan ancak tutulum açısından şüpheli olan hastalarda morbiditesi ve komplikasyon oranı daha düşük ve güvenilirliği yüksek olan, sentinel lenf nodu örneklemesi tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Cilt kanseri, malign melanom, mavi nevüs, sentinel lenf nodu biyopsisi, skuamöz hücreli kanser

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni