Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Metastatik meme kanserinde zoledronik asit tedavisinin önemli bir yan etkisi: Renal yetmezlik

Kezban Nur Pilancı, Gül Alço, Çetin Ordu, Rümeysa Çiftçi, Zeynep Erdoğan İyigün, Filiz Çelebi, Ülkühan İner Köksal, Dauren Sarsenov, Serkan İlgün, Filiz Ağaçayak, Vahit Özmen

Amaç: Kemik metastazı gelişen meme kanserli hastalarda kemiğe bağlı olay (SRE) gelişimini azalttığı bilinen zoledronik asitin (ZA) en önemli yan etkilerinden biri renal yetmezlik gelişimidir. Bizim bu çalışmadaki amacımız, bu yan etkinin sıklığını ve gelişimini etkileyen risk faktörlerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: İstanbul Florence Nightingale Çalışma Grubu arşivinde yer alan ve Mart 2006-Aralık 2013 tarihleri arasında ZA tedavisi verilen kemik metastazlı 97 meme kanseri hastası çalışmamıza dahil edilmiştir. Renal yetmezlik değerlendirmesi için, serum kreatinin seviyesi her tedavi öncesi ölçülüp, başlangıç ve en yüksek kreatinin değerleri alınarak, Crockcroft-Gault formülüne göre kreatinin klirensi hesaplanmıştır. Hastaların yaşı, ZA kullanım süresi, ZA infüzyon sayısı, eşzamanlı antikanser tedaviler, nonsteroidal antiinflamatuar ilaç kullanımı, diabetes mellitus ve hipertansiyon varlığı kaydedilmiştir.

Bulgular: Ortalama hasta yaşı 54±10 yıl ve ortalama ZA kullanımı süresi 37±18 ay olarak bulundu. Başlangıç kreatinin değeri tüm hastalarda 1.4 mg/dL’nin altında idi. 22 hastamızda (%23) kreatinin değerinde 0.5 mg/dL’nin üzerinde artış olup, kreatinin klirensinde düşüş saptanmış ve renal toksisite olarak değerlendirilmiştir. İki hastamızda kreatinin klirensi <30 ml/min. düşmüş ve 1 hastamızda diyaliz ihtiyacı olmuştur. Renal yetmezlik gelişimi için tek bağımsız risk faktörü ileri yaş (60?) olarak saptanmıştır (p=0.017).

Sonuç: Sonuç olarak, metastatik meme kanserli hastalarda ZA kullanımı sırasında karşılaşılabilecek en önemli sorunlardan biri renal yetmezliktir. Bu riski azaltmanın en önemli yolu her tedavi öncesi serum kreatinin kontrolü ve özellikle ileri yaş hasta grubunda hidrasyona dikkat etmektir.

Anahtar Kelimeler: Metastatik meme kanseri, renal yetmezlik, zoledronik asit

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni