Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

13 - Nöromiyelitis optika: Olgu sunumu

Nurgül Gürgen, Destina Yalçın, Salim Taner Gözükızıl, Deniz Polisci

Amaç: Nöromiyelitis optika ya da Devic hastalığı optik sinirler ve omuriliği tutan, nadir görülen, genellikle ağır sekellerle seyreden enflamatuar ve demiyelinizan natürde santral sinir sisteminin otoimmun bir hastalığıdır. Sunumun amacı nadir görülen bu hastalığı ve tanı kriterlerini gözden geçirmektir.

Olgu: Özgeçmişinde dört ay önce görme kaybı tanımlayan ve üst ekstremitelerde belirgin kuadriparezi tablosuyla kliniğimize başvuran 63 yaşındaki hasta muayene, laboratuvar bulguları ve manyetik rezonans görüntüleri ile değerlendirilmiş ve nöromiyelitis optika tanısı almıştır.

Sonuç: Geçirilmiş optik nörit, transvers miyelit ve özellikle aquapurin 4 pozitifliği saptanarak yeni ve eski kriterlere göre tanı alan olgu ve ayırıcı tanısı literatür ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Devic hastalığı, nöromiyelitis optika, transvers miyelopati

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni