Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

12 - Juvenil nazofarengeal anjiofibrom yönetimi; iki olgu sunumu

Zahide Mine Yazıcı, Mustafa Çelik, Yakup Yegin, Burak Olgun, Fatma Tülin Kayhan

Amaç: Juvenil nazofarengeal anjiofibrom (JNA), hemen her zaman genç erkeklerde görülen benign bir tümördür. Nazofarenksin en sık görülen benign tümörü olmasına karşın, baş boyun tümörlerinın sadece %0,05-0,5’ini oluşturmaktadır. Tedavisinde farklı yöntemler bulunmaktadır. Son zamanlarda cerrahi öncesinde embolizasyon yapılması en çok kabul gören tedavi yaklaşımıdır. Embolizasyon yapmak için farklı ajanlar kullanılabilmektedir.

Olgu: Bu makalede nazofarengeal anjiofibrom nedeniyle preoperatif polivinil alkol (PVA) embolizasyonu sonrasında endonazal endoskopik yöntemle opere olan iki olgu tanı, takip ve tedavi yönetimi literatür güncel bilgileri ışığında sunuldu.

Sonuç: Preoperatif PVA embolizasyonu, JNA tedavisinde efektif, uygulaması kolay ve etkin bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Anjiofibrom, embolizasyon, nazofarenks, polivinil alkol

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni