Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

11 - Ülsere dev meme kanseri olgu sunumu

Hamdi Özşahin, Gürkan Yetkin, Zeynep Kamuran Sevim, Bülent Çitgez, Mehmet Uludağ, Mehmet Mihmanlı

Amaç: Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Multidisipliner yaklaşımla hastalarda prognoz iyi olmakta ve iyi kozmetik sonuçlar alınabilmektedir. Uygun şekilde tedavi edilmeyen ya da hastanın tedaviyi red ettiği durumlarda dramatik tablolar karşımıza çıkmaktadır.

Olgu: 31 yaşında bayan hasta sağ memeye yabancı cisim batması sonucunda hastaneye başvurdu, yapılan meme ultrasonografisinde (USG) rastlantısal olarak sağ meme üst dış kadranda 3x3 cm kitle saptanması üzerine yapılan incelemelerde sağ memede invaziv duktal karsinom olduğu tespit edildi. Başka bir merkezde 2006 yılında modifiye radikal mastektomi ve 2010 yılında tram fleple onarım yapılan hasta 5 yıl tümörsüz yaşamını sürdürdü. 2011 yılında sol memesine simetrizasyon amacıyla küçültme mammoplasti yapıldı ancak patolojisi selim gelen hastada ameliyattan yaklaşık 10 ay sonra sol meme alt dış kadranda kitle ve aksillada 3-4 adet lenf nodu saptandı ve patolojik inceleme invaziv duktal karsinom geldi. 2 yıl boyunca takipsiz kalan hasta sol memede ağrılı 10x10 cm boyutlarında ülsere akıntılı kitle ve sol aksillada konglomere sert fikse lenfadenopati rastlandı ve hastalık sistemik kabul edilip kemoterapi uygulandı. Kemoterapinin 2. kür tedavisinde kitlenin cilde ülsere olması nedeniyle hastaya mastektomi ardından kısmi kalınlıkta deri grefti 2. seansta yapıldı.

Sonuç: Bu olgu sunumda meme kanseri tanısı almış ve tedavisi gecikmiş bir hastada multidisipliner yaklaşımla elde edilen sonuç irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kanser, meme, metastaz, nekroz, ülserasyon

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni