Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

10 - Çocuk gelişim öğrencilerinin çocuk sağlığı konusundaki bilgi düzeyleri

Gülseren Oktay, Nagihan Yıldız Çeltek, Yunus Emre Kuyucu, Canan Kuzdan, Ramazan Tetikçok

Amaç: Görevleri gereği çocuklarla iç içe olan okul öncesi eğiticilerinin; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında sağlık alanında belirli bilgi ve donanıma sahip olmaları önemlidir. Çünkü sağlık alanındaki gereksinimlerinin özellikle de acil konuların ne zaman ortaya çıkacağını kestirmek mümkün değildir. Bu çalışmada da; çocuk gelişim bölümünde okuyan öğrencilerin, çocuk sağlığı ve acil müdahale gerektiren olaylar ile ilgili bilgi ve deneyimlerini irdelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Gelişim Programı çerçevesinde eğitim gören birinci ve son sınıf öğrencileri üzerinde yürütülen çalışma kapsamında öğrencilerin demografik bilgileri, daha önceden ilk yardım eğitimi alıp almadıkları, sağlık alanında herhangi bir kursa ya da eğitime katılıp katılmadıkları kaydedildi ve 20 sorudan oluşan çocuk sağlığı bilgi düzeyi ile anket formunu doldurmaları istendi. Her doğru cevaplanan soru 1 puan olup; sonuçta da en düşük 0, en yüksek de 20 puan alınabilirdi.

Bulgular: Birinci sınıf öğrencilerinin %33.7’si ile son sınıf öğrencilerinin %51.6’sı kendilerini çocuk sağlığı konusunda yeterli bulmaktaydı. Öğrencilerinin büyük çoğunluğunun ateşe müdahale yöntemini, obesitenin getirdiği riskleri, kişisel hijyen, elektrik çarpan, kafa travması geçiren ve yabancı cisim saplanan çocuğa müdahale konusuyla ilişkili sorulara doğru cevap verdiği saptanmıştır. Ayrıca öğrencilerin ancak yarısının; tüberküloz hastalığının hava yolu ile bulaştığını (Birinci sınıf: %42.1 ve son sınıf: %50.5) ve “Sıcak su dökülmesi sonucu oluşan yanıklarda ilk olarak ne yapılmalıdır?” sorusuna doğru cevap olan “En az 5-10 dakika süreyle akan çeşme suyunun altında tutulmalıdır.” cevabını (Birinci sınıf: %43.2 ve son sınıf: %52.7) verdiği saptanmıştır. Ek olarak öğrencilerin ancak dörtte birinin; “Çamaşır suyu, deterjan benzeri temizlik malzemesi içen çocuk derhal kusturulmalıdır.” (Birinci sınıf: %27.4 ve son sınıf: % 25.3) ifadesini yanlış olarak işaretledikleri saptandı. Son sınıf öğrencilerin toplam puanlarının ortalaması (15,27±2,30) ve başarı yüzdeleri (%76.3) birinci sınıf öğrencilerinkinden (13.00±2.93, %65) yüksek olarak saptandı (p<0,001).

Sonuçlar: Son sınıf öğrencilerin toplam puanlarının ortalaması; birinci sınıf öğrencilerinkinden yüksek olarak saptansa da; koroziv madde içen hastaya müdahale, yanık sonrası ilk müdahale, tüberküloz hastalığının bulaşma yolu gibi meslek hayatlarında sık karşılaşabilecekleri sorunlar konusunda öğrencilerin yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıkları saptanmıştır. Bu açıdan da öğrencilere verilen eğitim müfredatının içeriğinin; meslek hayatlarında sık karşılaşabilecekleri sorunlara yönelik oluşturulması bilgi düzeyinin artmasına katkı saylayacağı düşünülmektedir. Ayrıca mezuniyet sonrası hizmet içi eğitimlerle bilginin devamlılığı sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk gelişimi, çocuk sağlığı, eğitim

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni