Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Psoriazisli hastalarda nötrofil lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacminin değerlendirilmesi

Aslı Aksu Çerman, Ezgi Aktaş Karabay, İlknur Kıvanç Altunay

Amaç: Psoriazis, kronik, inflamatuar, sistemik bir hastalıktır. Psoriaziste hastalık şiddetini ve tedaviye yanıtı değerlendirmede Psoriazis Alan ve Şiddet İndeksinin (PAŞİ) yanısıra daha objektif laboratuvar araçlarına ihtiyaç vardır. Nötrofil lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacmi çeşitli inflamatuar hastalıklarda arttığı bilinen inflamatuar belirteçlerdir. Bu çalışmada amacımız psoriazisli hastalarda nötrofil lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacmi değerlerini incelemek ve hastalık şiddetiyle ilişkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler: Kırk dokuz kronik plak tip psoriazisli hasta ve 47 kontrolün nötrofil lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacmi retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Psoriazisli hastalarda nötrofil lenfosit oranı kontrollerden anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.001). Ortalama trombosit hacmi yönünden her iki grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p=0.061). Psoriazisli hastalar hastalık şiddetine göre incelendiğinde nötrofil lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacmi yönünden herhangi bir korelasyon saptanmadı (p>0.05).

Sonuç: Son yıllardaki çalışmalarda, kardiyovasküler hastalıklarda nötrofil lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacminin prognostik önemi olduğu üzerinde durulmaktadır. Psoriazisli hastalarda sistemik inflamasyonun belirlenmesi ve tedavisi kardiyovasküler hastalıklar gibi eşlik edebilecek komorbiditelerin de azaltılabilmesi bakımından önemlidir. Bu amaçla nötrofil lenfosit oranı kullanışlı, kolay ulaşılabilir ve ucuz bir laboratuvar parametre olabilir.

Anahtar Kelimeler: Nötrofil lenfosit oranı, ortalama trombosit hacmi, psoriazis vulgaris

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni