Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Total diz protezi uygulanan hastaların orta dönem klinik ve radyolojik sonuçlarının değerlendirilmesi

Mehmet Mesut Sönmez, Asil Berk, Meriç Uğurlar, Ramazan Erden Ertürer, Şenol Akman, İrfan Öztürk

Amaç: Çalışmada, kliniğimizde total diz protezi uygulanan olguların retrospektif olarak incelenmesi ve orta dönem klinik sonuçlarının ortaya konulması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Gonartroz tanısı ile Ocak 1996 - Aralık 2003 tarihleri arasında kliniğimizde total diz protezi uygulanan 54 hastadan yeterli takipleri yapılan 31 (27 kadın, 4 erkek) hastanın 36 dizi bu çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların ameliyat tarihindeki yaş ortalaması 66.6 (41–80) idi. Ameliyat öncesi tanı 27 hastada primer osteoartrit, 3 hastada romatoid artrit ve bir hastada karşı taraf gelişimsel kalça displazisi zemininde ortaya çıkan artroz idi. Ortalama takip süresi 74.3 ay (49–135) olarak saptandı. Hastalar “Amerikan Diz Cemiyeti Kriterlerine” göre; diz skoru ve diz fonksiyonel skoru bakımından değerlendirildi. Radyolojik değerlendirme ise, “Total Diz Protezi Radyolojik Değerlendirme Kriterlerine” göre yapıldı.

Bulgular: Diz skoru ameliyat öncesi ortalama 60.8 (37-78) iken, ameliyat sonrası ortalama 89.7 (56–100) olarak saptandı. Diz skoru bakımından dizlerin 30’unda (%83.3) mükemmel, 5’inde (%13.8) iyi, 1’inde (%2.7) kötü sonuç tespit edildi. Fonksiyonel skoru ameliyat öncesi ortalama 35.6 (15–60) iken, ameliyat sonrası ortalama 71.5 (45–95) olarak bulundu. Fonksiyonel skor bakımından dizlerin 9’unda (%25) mükemmel, 11’inde (%30.5) iyi, 11’inde (%30.5) orta, 5’inde (%13.9) kötü sonuç alındığı gözlendi. Diz protezi uygulaması ile eklem hareket açıklığının, stabilitesinin ve hastaların yürüme mesafelerinin anlamlı olarak arttırıldığı ortaya kondu.

Sonuç: Gonartroz, hastaların yaşam kalitesini ve günlük fonksiyonlarını ileri derecede kısıtlayan bir hastalıktır. Uygun hasta seçimi, yeterli ameliyat öncesi hazırlık, hastaya uygun protez seçimi ve dikkatli cerrahi teknik kullanıldığında, total diz protezi uygulamaları, gonartrozun tedavisinde son derece etkili bir tedavi seçeneği oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Diz osteoartiti, orta dönem sonuçlar, total diz protezi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni