Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 42 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Çocuklarda abdominal nöroblastom: Şişli Etfal deneyimi

Didem BASKIN, Ayşe Feyza AYDIN, Sema VURAL, Canan TANIK, Mehmet YALÇIN, Çetin Ali KARADAĞ, Nihat SEVER, Ali İhsan DOKUCU

Amaç:Ülkemizde yayınlanmış abdominal nöroblastom serisiazdır. Bu çalışmada çocukluk çağındaki abdominal nöroblastomlarla ilgili cerrahi deneyimlerimiz paylaşılmıştır.Hastalar ve yöntem: 2000–2005 yılları arasında tanı koyularak tedavisi yapılan abdominal nöroblastom vakaları incelendi. Tanı yöntemleri, evre, uygulanan cerrahi tedaviler ve sağkalım değerlendirildi.Bulgular: Yaşları 4 ay- 8 yaş arasında toplam 23 hasta ameliyat edildi. Hastaların %65’i evre 3 veya 4’tü. İleri evredeki hastaların histolojik tanısı 2000 yılında açık biyopsi (n=6) ya da parsiyel rezeksiyon (n=1) ile koyulurken, daha sonraki yıllarda kalın iğne biyopsisi (n=8) tercih edildi. Bir hastada da kemik iliği ve VMA değeri ile tanıya gidildi. Beş hastaya ilk operasyonda total tümör rezeksiyonu yapıldı. Kemoterapi sonrasındaBR5 hastaya geç primer total, 5 hastaya parsiyel rezeksiyon yapıldı. Bir hastaya izlemde lokal nüks eksizyonu uygulandı. On sekiz hasta sağkalım açısından değerlendirildi. Sekiz hasta ortalama 17.1 ay içinde kaybedildi (%44.4). Bir hasta tedaviyi terk etmiştir, bir hasta progresyonla evindedir, bir hastanın tedavisiBRsürmektedir. Yedi hasta (%38.9) tedavilerini tamamlamış ve yaşamaktadırlar. Ortalama izlem süreleri 28.4 aydır. Bunların ikisinde stabil artık kitle bulunmaktadır.Sonuç: Hastalarımız büyük oranda çok geç evrelerde başvurmuşlardır. Uygun hastalarda iğne biyopsisi kullanılmış ve geç primer cerrahiyi teknik olarak kolaylaştırdığı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: nöroblastom, kalın iğne biyopsisi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni