Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

12 - Tek taraflı optik sinir hipoplazisi ve ambliyopi

Mehmet Demir, Dilek Guven, Delil Ozcan, Erdem Ergen

Amaç: Tek taraflı optik sinir hipoplazisine bağlı olarak gelişen ambliyopi olgusu sunumu.

Olgu: On üç yaşında kız çocuk sağ gözünde az görme şikayeti ile başvurdu. Yapılan oftalmolojik muayenesinde sağ gözde görme keskinliği 2/20 (-0.75), sol gözde ise 20/20 (-0.75-0.25 *88) idi. Glob hareketleri, göz içi basıncı ve ön segment muayenesi her iki gözde normaldi. Arka segment muayenesinde sağ gözde optik sinir hipoplazisi (OSH) ve optik diskin çevresinde hipopigmente sarı halka görüldü. Retina sinir lifi tabakası sağ gözde sol gözden daha ince idi. Retinanın damar yapılanması normal izlendi. Klinik muayeneye ilave olarak optik koherens tomografi (OKT), fundus flöresan aniyografisi (FFA) ve görsel uyarılmış potansiyel (VEP) tetkikleri yapıldı.

Sonuç: OSH’ne bağlı ambliyopi sık olmamakla birlikte ambliyopinin nedenleri araştırılırken akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ambliyopi, hipoplazi, optik sinir, optik koherens tomografi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni