Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

11 - Optik disk pitine bağlı gelişen seröz makülopatinin vitrektomisiz tedavisi: Bir olgu sunumu

Mehmet Demir, Dilek Guven, Zeynep Acar, Erdem Ergen

Amaç: Optik disk pitine bağlı gelişen seröz makülopati olgusunun lazer fotokoagülasyon ve gaz enjeksiyonu ile tedavisini sunmak.

Olgu: Yirmi bir yaşında bayan hasta sol gözde bulanık görme şikayeti ile başvurdu. Yapılan muayenede sol gözde optik diskte pit, düzeltilmiş en iyi görme keskinliği 20/400 (Snellen), merkezi maküla kalınlığı (MMK) 768 µm ve göz içi basıncı 15 mm Hg olduğu görüldü. Optik koherens tomografide seröz makülopati izlendi. Sağ göz normal idi. Sol göze parasentezi takiben 0.3 ml perfloropropan (C3F8) gazı vitreus boşluğuna verildi. Üç gün süresince, günde 5 saat yüz üstü pozisyon verildi. Optik disk temporaline lazer fotokoagülasyon yapıldı. Gaz enjeksiyonundan sonra topikal brinzolamide %1 ve topical ketorolak tromethamine 2x1/gün üç ay boyunca kullanıldı. Otuzaltı aylık takip sonunda düzeltilmiş görmesi 20/40 seviyesine çıktı ve MMK düzeldi. Göz içi basıncında değişim olmadı.

Sonuç: Optik disk pitine bağlı seröz makülopati tedavisinde perfloropropan gaz enjeksiyonu ve lazer fotokoagülasyonuna ilave topikal medikasyon etkili ve güvenli bulundu.

Anahtar Kelimeler: İntravitreal gaz, lazer, optik disk pit, seröz makülopati

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni