Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

10 - Bir kamu hastanesinde çalışan hemşirelerin kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesi hakkındaki bilgi durumları

Yildiz Kose, Yeliz Leblebici, Selma Sen Akdere, Hatice Cakmakci, Serap Otunctemur, Memet Taskin Egici, Guven Bektemur

Amaç: Araştırma, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşirelerin, üriner sistem enfeksiyonlarını önlemek üzere üriner kateter kullanımına ilişkin bilgi durumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Hastanede çalışan toplam 469 hemşirenin 111’i yoğun bakım, 271’i klinik hemşiresi olmak üzere %82’sine tanımlayıcı nitelikte anket uygulanmıştır. Veriler, hemşirelerin demografik özelliklerini, bilgi durumlarını belirlemeye yönelik 5 puanlı likert türünde hazırlanmış anket formu ile toplanmış, sayı, yüzde, aritmetik ortalama, tek yönlü Anova ve Kruskal Wallis testleri kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Ön lisans düzeyinde eğitim seviyesinde, 30 yaş üstünde, bayan, mesleki deneyimi 11-15 yaş arasında olan hemşirelerin katater ile ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesinde bilgi durumlarının diğer gruplara göre yüksek olduğu saptanmıştır. Yoğun bakım hemşirelerinin üriner kateterizasyonun endikasyonları ve kateteri olan hastada dikkat edilecek genel noktalar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları, üriner kateteri yerleştirme sırasındaki uygulamalara ilişkin bilgi durumlarının da yeterli olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Araştırma, hemşirelerin eğitim durumunun, yaşının, cinsiyetinin ve mesleki deneyim sürelerinin kateter ile ilişkili üriner sistem enfeksiyonları önleme konusundaki bilgi durumlarını etkilediğini göstermiştir. Hemşirelerin kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonları hakkında yeterli eğitim almadıkları saptanmıştır. Üriner kateteri yerleştirme sırasındaki uygulamalara ilişkin bilgi durumlarının yeterli olduğu fakat kateter bakımı, idrar torbası kullanımı ve üriner kateterizasyonun endikasyonları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyonları önleme, hemşirelik girişimleri, üriner sistem infeksiyonu

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni