Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 50 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - İntima-media kalınlığı ve meme arter kalsifikasyonlarının kardiyovasküler risk faktörü olarak değerlendirilmesi, gebelik ve emzirmenin rolü

Gulsen Demircan, Deniz Ozel, Betul Duran Ozel, Fuat Ozkan, Ahmet Mesrur Halefoglu, Alper Ozel, Fatma Rana Ozbey

Amaç: Retrospektif çalışmamızda ana karotid arterde intima media kalınlığı ölçümünün ve meme arter kalsifikasyonlarının, kardiyovasküler risk belirteci olarak değerlendirilmesini, gebelik sayısı ve emzirme süresinin katkısını ölçmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği’ne başvuran ve mammografide meme arter kalsifikasyonu bulunan 40, meme arter kalsifikasyonu (MAK) bulunmayan aynı sayıda olgular katıldı. Tüm olguların kardiyovasküler risk faktörleri not edildi. Karotis arter intima media kalınlıkları (İMK) ölçüldü. Gebelik ve emzirme süreleri kaydedildi.

Bulgular: Yaş ile MAK ve İMK arasında anlamlı ilişki saptandı. İMK artışı olan olgularda kardiyovasküler risk faktörleri daha yüksek bulundu (1.82 ye karşın 1.33). MAK bulunan olgularda bulunmayanlar ile karşılaştırıldığında artmış kardiyovasküler risk faktörü bulunmadı (Her iki grupta 1.675 olarak hesaplandı). Gebelik ve emzirme süresinin İMK ve MAK ilişkisi saptanmadı.

Sonuç: Kardiyovasküler risk belirteci olarak İMK artışı MAK a kıyasla daha güvenilir bir parametredir. Gebelik sayısı ve emzirme süresi İMK ve MAK üzerine etkisi bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Meme arter kalsifikasyonları, kardiyovasküler risk, intima media kalınlığı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni