Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 41 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Geriatrik yaş grubunda deri bulgularının sıklığı

İlteriş Oğuz Topal, Gonca Gökdemir, Adem Köşlü

Giriş ve Amaç: Geriatrik yaş grubu; 65 yaş ve üzerindeki bireyleri kapsamaktadır. Derinin tabakalarında meydana gelen metabolik ve dejeneratif değişiklikler sonucu çeşitli dermatolojik hastalıklar görülmesi nedeniyle deri hastalıkları bu popülasyonda yaygındır. Son yıllarda geriatrik yaş grubunda deri hastalıklarının prevalansı ile ilgili çalışmalar artmıştır. Bu çalışmada amacımız polikliniğimize başvuran geriatrik yaş grubundaki deri hastalıklarının sıklığını saptamaktı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Eylül 2006-Mayıs 2007 tarihleri arasında dermatoloji polikliniğine başvuran ve 65 yaşından büyük hastalardan oluşan bir grup alındı. Her hastanın dermatolojik muayenesi aynı doktor tarafından yapıldı. Dermatolojik bulgular ve demografik özellikler kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya toplam 1108 hasta (661 erkek, 447 kadın) alındı. Ortalama yaş 72,4 (65-98) idi. On grup halinde incelenen hastalıkların sıklık sıralarına göre değerlendirildiğinde; kserozis %49,6 (550), mantar enfeksiyonları %47,6 (528), benign neoplazmlar %39,2 (435), solar lentigo %24,1 (268), ekzema %12,9 (144), pruritus %12,3 (137), prekanseröz lezyonlar %7,9 (88), malign neoplazmlar %5,6 (63), viral enfeksiyonlar %4,5 (50), bakteriyel enfeksiyonlar %2,4 (27), akne rozasea %1,6 (18) ve diğerleri %3,1 (35) olarak saptandı.

Sonuç: Sonuçlarımız literatür bilgileri ile uyumluydu. Bu grup hastalarda dermatolojik hastalık riskinin giderek artıyor olması nedeni ile koruyucu tedbirler alınmasının öneminin vurgulanması için daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler:

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni